تجربیات معلمی
 
قالب وبلاگ
سؤالات فصل سوم ، فارسی اول

1- در ابیات زیر آرایه ی جان بخشی را مشخص کنید .

   الف ) دست در دامن مولا زد در        که علی بگذر و از ما مگذر

   ب) فجر تا سینه ی آفاق شکافت       چشم بیدار علی خفته نیافت

   ج) شب ز اسرار علی آگاه است         دل شب محرَم سرالله است

   د) جوجه های کبوتران گفتند        کاش می شد کنار هم باشیم

2- با توجه به کلمه های هم آوای داخل پرانتز ، جای خالی را پر کنید .

    الف- .......... خلعتی نامدارش دهد           قدر میوه در آستینش نهد ( قضا، غزا ، غذا)

    ب- در دربار سلجوقیان او را به شغل دبیری ................ کردند ( منصوب ، منسوب )

    پ- .......... مورچگان از ................ انسان ها دراز تر است .( حیات ، حیاط )

   ت – در ............. بر پهلوانی دست یافت ( قضا ، غذا ، غزا )

   ث) تن ز جان و جان ز تن ............... نیست ( مسطور، مستور )

   ج) قاضی به ........... رفت و .......... خورد و ............ نمود ( قضا ، غزا ، غذا )

   چ – سعدی در نظم و ......... آثار با ارزشی دارد ( نثر ، نصر )

   ح) با ورود مدیر همه به پا ............... ( خواستند ، خاستند )

   خ) چون او این مکرمت بکرد همه اگر .............. یا نه به پای ............... ( خواستند ، خاستند )

   د) خلید ............. درشتی به پای طفلی ............ ( خوار ، خار / خرد ، خورد )

   ذ- خداوند ............ در عید ............. علی ( علیه السلام ) را به حقانیت رساند ( غدیر ، قدیر )

  ر ) علی ( ع ) مالک اشتر را به ................. . مصر برگزید ( امارت ، عمارت )

  ز- شاه ایران ............. به سرزمین توران فرستاد ( سفیری ، صفیری )

 ژ- ای هد هد ............... به .................. می فرستمت ( صبا ، سبا )

س) به هنگام ................. مساحت زمین را پانصد ............... یافتم ( ذرع ، زرع )

ش _ اگر ............ بیابان به پای کسی رود ................ نمی شود ( خار ، خوار )

ص- او در ............. پیمان ، استاد بود ( نغز ، نقض )

ض ) ............. پیروزی برافراشت و بر ..................... دشمنان افزود ( الم ، علم )

ط- در ماه ............. از مدینه به مکه ................... نمود ( سفر ، صفر )

ظ) پروردگارا ما را از معاصی و. ........... باز دار ( نواهی ، نواحی )

3- هر یک از کلمات زیر را معنی کنید .

     ابد ، افق ، انگار ، دلتنگ ، رهسپار ، زائر ، زنجره ، زیر لب ، غنچه ، غوغا ، فارغ ، فروغ ، کام ، گلدسته ، نسیم

4- معنا و مفهوم هر یک از قسمت های مشخص شده را بنویسید

الف- تا معلم ز گرد راه رسید                گفت با چهره ای پر از خنده

ب- جوجه گنجشک گفت می خواهم       فارغ از سنگ بچه ها باشم

پ- کاش روزی به کام خود برسید          بچه ها آرزوی من این است

 ت- با خودش زیر لب چنین گفت          آرزوهایتان چه رنگین است

ث- غنچه هم گفت گر چه دلتنگم           مثل لبخند باز خواهم شد

5- با مراجعه به بخش اعلام کتاب ، جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید .

    قیصر امین پور استاد دانشگاه و شاعر معاصر در سال ................ در .................. متولد شد در تحصیلات دانشگاهی خود ابتدا در رشته ی ................ و ................. پذیرفته شد ولی هر دو را رها کرد و به ادبیات رو آورد . وی از شاعران موفق پس از انقلاب اسلامی است و از مهم ترین آثار او می توان « در کوچه ی آفتاب ، ................ ، ................ ، به قول پرستو ....................... » را نام برد وی در پاییز ................... وفات یافت .

6- کدام یک از بیت های شعر « زنگ آفرینش » جمله ی عاطفی محسوب می شود ؟

7- در بیت زیر کلمه ی « زنجره » از لحاظ دستوری چه نقشی دارد ؟

      زنگ تفریح را که زنجره زد     باز هم در کلاس غوغا شد

8- کدام از ابیات این درس ، دارای آرایه ی جان بخش به اشیا ( تشخیص ) است ؟

9- منظور « شبنم » از جمله ی « می خواهم آفتاب شوم » چیست ؟

10- در کلاس جنگل سبز کدام از بچه ها آغازگر و پایان بخش درس انشا بودند .

11- آرزوی کدام یک از بچه های کلاس جنگل سبز برای شما زیبا و خوشایند تر است ؟

12- بیت زیر به کدام صفت ناپسند آدمیان می پردازد ؟

    جوجه گنجشک گفت می خواهم           فارغ از سنگ بچه ها باشم

13- چرا غنچه خود را دلتنگ معرفی نمود ؟

14- در ابیات و عبارات زیر ، تشبیه را مشخص کنید

الف- مثل یک شاخه گل جوانه بزن        مثل یک چشمه سار جاری شو

ب- نسیم مانند مادری مهربان و آداب دان سرهای نهال های جوان را خم کرده بود

پ- این درختانند همچون خاکیان     دست ها برکرده اند از خاکدان

ت- غنچه هم گفت گر چه دل تنگم     مثل لبخند باز خواهم شد

ث- من این جا چون نگهبانم تو چون گنج      تو را آسودگی باید مرا رنج

15- معنی لغات زیر را بنویسید

    استوار ، اعجاز ، پرنشاط ، تلخیص ، جاذبه ، جلال ، خویشاوند ، خرم ، خالق ، دیرینه ، زمزمه ، سرشار ، شب خیز ، ضمیر ، طفولیت ، عظمت ، کِشته ، کردگار ، لمس کردم ، معرفت ، می نگریستم ، متعبد ، معصوم ، مذاب ، نهال ، نسیم ، وداع ، وصی ، هوشیار ، هیجان

16- در بیت زیر منظور از کلمه ی « حیدر » کیست ؟

      بر این زادم و هم بر این بگذرم     چنان دان که خاک پی حیدرم

17- « سراندر نیاری به دام بلا » یعنی چه ؟

18- قالب شعر « گفتار پیغمبر » چیست ؟

19- منظور از « آب » در بیت « به گفتار پیغمبرت راه جوی      دل از تیرگی ها بدین آب شوی » چیست ؟

20- شعر «گفتار پیغمبر» سروده ی کدام شاعر فارسی زبانِ ماست ؟

21- « چشم داشتن » کنایه از چیست ؟

22- شاعر راه رستگاری در دو جهان را در چه امری خلاصه می کند ؟

23- با توجه به معنا و مفهوم شعر گفتار پیغمبر شاعر دارای چه مرا م و مذهبی است ؟

24- کلمه « بُوی » در مصراع « بُوی در دو گیتی ز بد رستگار » مخفف چه کلمه ای است ؟

25- کدام بیت از شعر « گفتار پیغمبر » نیکی کردن و پرهیز از بدی را سفارش می کند ؟

[ سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 1:42 ] [ رضا ] [ ]

1- در کدام گزینه ، زیبایی ادبی « جان بخشی به اشیا » نیست ؟

     1- پاییز هم چون دیگر فصل ها با طبیعت وداع می کند      2- زمستان از راه می رسد و کوله بارش را که پر از برف و سرماست بر زمین می گذارد

     3- زیبایی طبیعت منحصر به سبزه و گل نیست              4- کاج و سرو در سرمای زمستان هم خم به ابرو نمی آورند

2- در کدام گزینه غلط املایی دیده می شود ؟

     1- بهار فصل تجدید حیاط طبیعت و رویش و جوانه زدن است .                      2- در طبیعت گاه استثنا هم وجود دارد .

     3- تک درختی که در بیابان برای رفع عطش به انتظار باران نشسته است .             4- خاربنی که در سینه کویر روییده است .

3- کدام عبارت به شیوه ی « نوشته ی ادبی » نیست ؟

     1- آسمان بر سر بام و دشت ، پولک های نقره ای می ریزد        2- مردم بعضی از مناطق جنوبی کشور ما در طول زمستان رنگ برف را نمی بینند

     3- هر شاخه گویی دست خواهشی است که در طلب باران از زمین به آسمان بر آمده است        4- آسمان سخاوتمند می شود

4- کدام واژه ها برای جاهای خالی مناسب هستند ؟

     « ..................... فصل جوانی و شادابی و .................... فصل پختگی و کمال طبیعت است .»

      1- تابستان ، بهار             2- بهار ، پاییز             3- تابستان ، پاییز                  4- بهار ، تابستان

5- معنی کدام لغت غلط آمده است ؟

     1- اهتزاز : هیجان             2- عمق : گودی     3- بدیع : تازه ، نو             4- مبرّا :  پاک ،تبرئه شده

6- در کدام عبارت ، غلط املایی نیست ؟

   1- فرشی رنگین زیر پای آبران می گسترانند      2- رنگ زرّین گندم زارها زیر پرتوانبارطلایی خورشید چشم نواز است .

   3- عدّه ای پاییز را فصل غم و اندوه می دانند    4- در زیبایی های آفرینش تعمّل کنید

7- کدام ترکیب موصوف و صفت نیست ؟       1- کتاب خوب  2- ماه محرّم        3- هوای صاف   4- اتاق کوچک

8- کدام یک صفت نسبی نیست ؟      1- ایرانی           2- خانگی        3- پشمین                4- متین

9- کدام کلمه ، صفت نسبی است ؟       1- پروین                  2- شانه          3- چرکین                4- سینی

10- رنگ های گرم عبارتند از :

     1- قرمز ، زرد ، نارنجی       2- سبز ، آبی ، بنفش     3- قرمز ، زرد ، سبز    4- سبز ، نارنجی ، زرد

11-  کدام کلمه ، صفت است ؟       1- فردا               2- دیدن         3- شما           4- محکم

12- معادل فارسی کدام لغت ، غلط آمده است ؟

      1- سایت : پایگاه    2- کوپن : کالا برگ                3- ایمیل : نمابر           4- کامپیوتر : رایانه 

13- قصیده شعری است که :

      1- قافیه ی مصراع اوّل بیت اوّل با مصراع های زوج یکسان است 2- تعدا ابیات آن از پانزده بیت بیش تر است

      3- محتوای آن ستایش ، توصیف ، مرثیه ، پند و اندرز ، حکمت و ... است       4-   همه ی موارد

14- کدام قالب های شعری از جهت قرار گرفتن قافیه ها مانند هم هستند ؟

     1- غزل و قطعه               2- غزل و قصیده                   3- مثنوی و قطعه        4- مثنوی و قصیده

15- کدام ترکیب ، کلمات آن فارسی هستند ؟   1- مناطق معتدل2- رفع عطش3- بار سنگین 4- فصل غم

16- کدام کلمه با « آخر » هم خانواده نیست ؟     1- خیر         2- تأخیر         3- اواخر         4- آخرت

17- کدام یک از لغات هم آوا ، غلط  به کار رفته است ؟

    1- سؤال های پی در پی مأمور شهربانی تمامی نداشت 2- اصفهان قرن ها پیش از صفویه معمور و آباد بوده است

    3- دشمن به غالب دوست در آمده و فریب کاری می کند

    4- چنانت دوست می دارم که گر روزی فراق افتد      تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم

18- در کدام بیت ردیف وجود دارد ؟

       1- ابلهـــی دید اشتری به چــــــرا                  گفت نقشت همه کژ است چــرا

       2- گر بر سر نفس خود امیری مردی                  ور بر دگــری خرده نگیری مردی

       3- باد بهاری وزید از طرف مـــرغزار           باز به گردون رسید ناله ی هر مرغ زار

       4- تو نیکی می کن و در دجله انداز             کـــــــه ایزد در بیابانت دهدباز

19- کاربرد کدام لغت از نظر نگارشی درست است ؟     1- پیشنهادات          2- زباناً     3- دوئیت         4- بازرسان

20- کدام لغت ، غلط معنی شده است ؟ 

        1- منزّه : پاکی    2- شگرف: نیکو ، زیبا        3- انباز : شریک                4- نامرئی : دیده ناشدنی

21- کدام گزینه اشتباه معنی شده است ؟

    1- دل آرا : محبوب       2- نغز : شکستن       3- عرضه کردن : نشان دادن       4- تجدید : : نو کردن

22- مفرد « تماثیل » کدام کلمه است ؟     1- مثل          2- تمثیل            3- مثال              4- تمثال

23- نگارنده ، در این درس به چه معناست ؟   1- نقاش    2- آفریننده      3- صورتگر      4- همه ی موارد

24- در کدام گزینه ، واژه ی قرضی آمده است ؟     1- دارا     2- تیم        3- پدیدار                  4- دوست

25- زمان کدام فعل با سایر گزینه ها متفاوت است ؟   1- می شنوی      2- می نویسید        3- می جویند          4- می خوردیم

26-  در کدام جمله آرایه ی جان بخشی ( تشخیص )  وجود دارد ؟ 1- در نیمه های اسفند زمین نفس می کشد   2- عده ای پاییز را فصل غم و اندوه می دانند      3- رنگ برگ ها در پاییز تغییر می کند     4- رنگ زرین گندم زارها بسیار زیبا است

27-  در کدام گزینه اسم ساده آمده است ؟   1- راستین ، چرکین ، دهه      2- هفته ، سفیده ، جنگی

     3- کافی ، زمین ، دانه   4- شیری ، ریزه ، خاکی

28-  کدام مصراع مفهوم آیه ی « الله الصّمد » را در خود دارد ؟

     1- کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا       2- هم کار گهی هم چو زمین ساخته معمور

     3- بر صفحه هستی ز خداوند تعالی         4- صانع و پروردگار حیّ توانا

29-  دو واژه ی « معمور » و « مأمور » که دارای تلفظ یکسانی هستند ، .......................... نامیده می شوند .

     1-  هم خانواده      2- هم آوا ( متشابه )       3- مترادف          4- متضاد
[ سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 1:37 ] [ رضا ] [ ]
آزمون های فصل 3 / فارسی سوم

1-    کدام لغت غلط معنی شده است ؟

      1- مستمع : شنونده             2- اسرار : پافشاری                 3-مسخّر : رام و مطیع             4- حقّه : ظرف یا جعبه ی کوچک برای نگهداری جواهر

2- کدام مصراع به این آیه (اسرا ، آیه ی 44 ) تلمیح دارد ؟  « و اِن ِمِن شی ء ِِ الّا یُسبِحُ و بحمدِهِ ولکن لا تَفقهونَ تسبیحَهُم .»

      1- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است                   2- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار

      3- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند      4- عقل حیران شود از خوشه ی زرّین عنب

3- هیچ مصراعی مطابق « جایگاه درست اجزای سخن » نیست مگر :

       1- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار           2- عقل حیران شود از خوشه ی زرّین عنب

       3- راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار      4- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

4- مفرد « مواعظ » کدام است ؟

      1- وعظ       2- واعظ         3- موعظه       4- موعظ

5- با توجه به بیت « تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش      حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار » کدام توضیح غلط است ؟

       1- واژه ی غفلت و حیف ، فارسی هستند         2- بیت آرایه ی تشبیه ، تشخیص ، مراعات نظیر و تضاد دارد

       3- بنفشه معمولاً سر به پایین دارد ( رمز سر به گریبانی و سوگواری ) و گل نرگس مانند چشمی است که می نگرد

       4- مصراع دوم یک فعل ربطی موجود و دو فعل اسنادی محذوف دارد

6- کدام گزینه ، غلط املایی دارد ؟

       1- شکرگزار           2- خدمتگزار              3- خوابگزار               4- بنیانگزار

7- کدام بیت علاوه بر تأکید بر راستگویی ، آرایه ی « واج آرایی » هم دارد ؟

       1- گر راست گویی و در بند بمانی                   به زان که دروغت دهد از بند رهایی

       2- راستی کن که راستان رستند                     در جهان راستان قوی دستند

       3- طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی        صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست

       4- امیر المؤمنین فرمود : ای خلق                     صداقت پیشه ی اهل نجات است

8- کدام یک جمع نیست ؟

       1- الوان                2- اسرار         3- اقرار          4- اَنعام

9- کدام توضیح غلط است ؟

       1- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار : منظور صبح روز اول بهار است

       2- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است : خداوند دل یعنی : صاحب دل ، آن که امور و زیبایی ها را از طریق ذوق در می یابد     

       3- فهم ، عاجز شود از حقه ی یاقوت انار : انار به یاقوت تشبیه شده است

       4- هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار : « ت » در فکرت نقش مضاف الیهی دارد .

10- همه ی ابیات جزء ادبیات تعلیمی اند به جز :

        1- پرورده ی عشق شد سرشتم                   جز عشق مباد سرنوشتم

        2- پند گیر از مصائب دگران                      تا نگیرند دیگران از تو پند

        3- جهان سر به سر حکمت و عبرت است      چرا بهره ی ما همه غفلت است

        4- به نیکی گرای و میازار کس                   ره رستگاری همین است و بس

11- کدام لغت غلط معنی شده است ؟

       1- صنع : آفرینش ، احسان   2- میغ : باران       3- قوس قزح : رنگین کمان      4- برّ و بحر : خشکی و دریا

12- کدام جمع مانند بقیه نیست ؟

      1- جواهر               2- معادن        3- انواع          4- نباتات

13- نوع دستوری کلمه ی « چون » در کدام گزینه با بقیه فرق می کند ؟

        1- بچه را چون نگاه دارد                              2 - آشیان خویش چون کند

        3- زمین چون دیبای هفت رنگ گردد                         4- غذا چون جمع کند

14- در کدام گزینه فعل اِسنادی نیست ؟

         1- اگر در خانه ای شوی                    2- مدهوش و متحیّر شوی

         3- و این عالم ، خانه ی خداست           4- بچه را چون نگاه دارد تا بزرگ شود

15- زندگی نامه ی زیر مربوط به کدام نویسنده است ؟

      « از دانشمندان معروف دوره ی سلجوقی است . در فقه و حکمت و کلام استاد بود . به مدت پنج سال در مدرسه ی نظامیه تدریس کرد . مدفون در طابران توس است . از آثار او کیمیای سعادت و نصیحه الملوک را می توان نام برد . »

         1- ابوالفضل بیهقی           2- محمد غزالی           3- احمد غزالی           4- فردوسی

16- مقصود از عبارت « خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وی نمی گنجد » در کدام گزینه آمده است  ؟

        1- تنگ چشمی انسان        2- کوتاه نظری بشر      3- کوچکی چشم انسان           4- بزرگ بودن خانه

17- کیمیای سعادت در چه قرنی و به چه نثری نوشته شده است ؟

      1- قرن پنجم به نثر مسجّع                        2- قرن چهارم به نثر ساده

       3- قرن پنجم به نثر ساده                         4- قرن چهارم به نثر مسجّع

18- برای ترکیب « سریر ملک » کدام تلفظ درست است ؟

       1- مُلک                2- مَلِک                   3- مِلک                   4- مَلَک

19- در بند اول درس « شگفتی های آفرینش » کدام ویژگی نیست ؟

        1- تکرار افعال        2- کوتاهی جمله ها      3- شبکه ی معنایی و مراعات نظیر     4- آرایه ی تشخیص

20- املای کدام کلمه با توجه به معنی ، غلط است ؟

      1- قندیل : چراغ دان           2- غناعت : راضی بودن به آنچه در اختیار داری ، صرفه جویی

     3- قصر : کاخ                     4- غافل : بی خبر

21- کدام بیت مفهوم شعر حِکمی را دارد ؟

   1- به عبرت نظر کن که گردون چه کرد        فریدون کجا رفت و قارون چه کرد

   2- آب شد برف زرد کوه سفید                   تکه یخ ها به گریه افتادند

   3- آمد نوروز و هم از بامداد                       آمدنش فرخ و فرخنده باد

   4- دلی دارم خریدار محبت                       کزو گرم است بازار محبت

22- کدام مصراع به جا به جایی اجزای سخن نیاز ندارد ؟ 

    1- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند                 2- عقل حیران شود از خوشه ی زرین عنب

   3- خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار                      4- نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را

23- در کدام گزینه ترکیب وصفی نیامده است؟

     1- تن آدمی شریف است به جان آدمیت              نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

    2- چو بانگ رعد خروشان که پیچید اندر کوه        جهان پر است از گلبانگ عاشقانه ی ما

   3- گهی اسرار قرآن باز گوید                               گه از قول پیمبر راز گوید

  4- نام نیکو گر بماند ز آدمی                                به کزو ماند سرای زرنگار

24- جمع مکسر واژه های  « بحر ، صورت و فهم  » ، در کدام گزینه آمده است ؟

    1- بِحار ، تصاویر ، مفهوم                   2- بحور ، صُوَر ، افهام

   3- بحور ، تصورات ، افهام                   4- بحار ، صور ، تفاهم

25- کدام گزینه ویژگی نثر کهن فارسی را دارد ؟

    1- این میوه ها جبرئیل بیاورد تا فرزندان او آن را می کارند

    2- بارالها ! ما را در راه راست استوار دار

    3- نخست باید طالبان حقیقت را یافت

    4- هنگام بهار بنگر و تفکر کن

26- کدام بیت دارای شبکه ی معنایی بیشتری است ؟

   1- بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران               کزسنگ ناله خیزد روز وداع یاران

  2- ابر و باد و خورشید و فلک در کارند             تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

  3- با بدان بد باش و با نیکان نکو                     جای گل گل باش و جای خار خار

  4- در نومیدی بسی امید است                        پایان شب سیه سپید است

27- مفهوم مصراع  « سعدیا راست روان گوی سعادت بردند »   در کدام گزینه نیامده است ؟

     1- راست گو را همیشه راحت بیش                2- راستی پیشه کن ز غم رستی

    3- راستی را زوال کی باشد ؟                       4-  راستی عمل نیک بختان است

28- در کدام گزینه « مُسند » به کار رفته است ؟

    1- که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب                             2- خبرت هست که مرغان سحر می گویند

    3- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند                 4- دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

29- در کدام جمله  « مفعول » اسم مشتق است ؟  

   1- من تمام داستان های مشهور کشورم را می خوانم

  2- کتابچه ای را که دوست داشتم خریدم

  3- باید با شکیبایی و بردباری کارها را انجام دهیم

  4- گله داران بجستند و سیل گوسفندان را در ربود

30- کدام بیت جناس ندارد ؟

    1- سر چمان من چرا میل چمن نمی کند        همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند

   2- بهرام که گور می گرفتی همه عمر               دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

   3- ای دوست چنان بزی که بعد از مردن           انگشت گزیدنی به یاران ماند

   4- یاد یاران یار را میمون بود                       خاصه کان لیلی و این مجنون بود

31- هدف از شعر تعلیمی ، رسدن به ......................... و .................... است .

     1- سعادت و زندگی بهتر        2- سعادت و تفریح       3- پیروزی در جنگ و ظفر         4- مدح و ستایش

32- کدام قالب شعری برای شعر های مواعظ یا حکمی مناسب نیست ؟

      1- مثنوی               2- قصیده        3- رباعی            4- قطعه

33- با توجه به بیت زیر مفهوم « تنبیه » چیست ؟

      آفرینش همه تنبیه خداوند دل است       دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

    1- بیدار کردن و هشیار ساختن ، بیدار باش                 2- آفریدن

   3- تنبیه بدنی کردن                                            4- تسبیح

34- کدام گزینه ترکیب اضافی – ترکیب وصفی است ؟

     1- تماشای بهار – مرغان سحر            2- خواب جهالت – گل صد برگ

    2- خوشه ی زرین – مرغان سحر                   4- گل صد برگ – رخ زیبا

35- کدام گزینه جمع مکسر نیست ؟

     1- الوان                  2- مواعظ        3- بامداد                  4- اسرار

36- سریر ، یعنی :

     1- تخت                 2- صندلی                3- تاج           4- آسمان

37-  مفهوم عبارت « ما اکثر العبر و اقل الاعتبار » با کدام بیت پیوند دارد ؟

     1- سعدیا راست روان گوی سعادت بردند          راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

     2- این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود        هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

     3- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار              خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

     4- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است            دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

38- معنای کدام واژه نادرست است ؟

     1- غفلت : بی خبری ، ناآگاهی           2- عنب : انگور           3- حقه : جعبه ای کوچک      4- حیران : خوش حال

39- کدام ترکیب وصفی است ؟

      1- روی زمین          2- دیبای هفت رنگ      3- حشرات زمین         4- آشیان خویش

40- املای کدام واژه با توجه به معنا غلط است ؟

     1- بهر : دریا                        2- قوس قزح : رنگین کمان    

     3- سعادت : خوشبختی                   4- متحیر : سرگشته و حیران  

[ سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 1:34 ] [ رضا ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

اگر به خانه ي من آمدي
براي من اي مهربان چراغ بياور
و يك دريچه كه از آن به ازدحام كوچه ي خوشبخت بنگرم
امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
فال حافظ