تجربیات معلمی
 
قالب وبلاگ
سؤالات فصل سوم ، فارسی اول

1- در ابیات زیر آرایه ی جان بخشی را مشخص کنید .

   الف ) دست در دامن مولا زد در        که علی بگذر و از ما مگذر

   ب) فجر تا سینه ی آفاق شکافت       چشم بیدار علی خفته نیافت

   ج) شب ز اسرار علی آگاه است         دل شب محرَم سرالله است

   د) جوجه های کبوتران گفتند        کاش می شد کنار هم باشیم

2- با توجه به کلمه های هم آوای داخل پرانتز ، جای خالی را پر کنید .

    الف- .......... خلعتی نامدارش دهد           قدر میوه در آستینش نهد ( قضا، غزا ، غذا)

    ب- در دربار سلجوقیان او را به شغل دبیری ................ کردند ( منصوب ، منسوب )

    پ- .......... مورچگان از ................ انسان ها دراز تر است .( حیات ، حیاط )

   ت – در ............. بر پهلوانی دست یافت ( قضا ، غذا ، غزا )

   ث) تن ز جان و جان ز تن ............... نیست ( مسطور، مستور )

   ج) قاضی به ........... رفت و .......... خورد و ............ نمود ( قضا ، غزا ، غذا )

   چ – سعدی در نظم و ......... آثار با ارزشی دارد ( نثر ، نصر )

   ح) با ورود مدیر همه به پا ............... ( خواستند ، خاستند )

   خ) چون او این مکرمت بکرد همه اگر .............. یا نه به پای ............... ( خواستند ، خاستند )

   د) خلید ............. درشتی به پای طفلی ............ ( خوار ، خار / خرد ، خورد )

   ذ- خداوند ............ در عید ............. علی ( علیه السلام ) را به حقانیت رساند ( غدیر ، قدیر )

  ر ) علی ( ع ) مالک اشتر را به ................. . مصر برگزید ( امارت ، عمارت )

  ز- شاه ایران ............. به سرزمین توران فرستاد ( سفیری ، صفیری )

 ژ- ای هد هد ............... به .................. می فرستمت ( صبا ، سبا )

س) به هنگام ................. مساحت زمین را پانصد ............... یافتم ( ذرع ، زرع )

ش _ اگر ............ بیابان به پای کسی رود ................ نمی شود ( خار ، خوار )

ص- او در ............. پیمان ، استاد بود ( نغز ، نقض )

ض ) ............. پیروزی برافراشت و بر ..................... دشمنان افزود ( الم ، علم )

ط- در ماه ............. از مدینه به مکه ................... نمود ( سفر ، صفر )

ظ) پروردگارا ما را از معاصی و. ........... باز دار ( نواهی ، نواحی )

3- هر یک از کلمات زیر را معنی کنید .

     ابد ، افق ، انگار ، دلتنگ ، رهسپار ، زائر ، زنجره ، زیر لب ، غنچه ، غوغا ، فارغ ، فروغ ، کام ، گلدسته ، نسیم

4- معنا و مفهوم هر یک از قسمت های مشخص شده را بنویسید

الف- تا معلم ز گرد راه رسید                گفت با چهره ای پر از خنده

ب- جوجه گنجشک گفت می خواهم       فارغ از سنگ بچه ها باشم

پ- کاش روزی به کام خود برسید          بچه ها آرزوی من این است

 ت- با خودش زیر لب چنین گفت          آرزوهایتان چه رنگین است

ث- غنچه هم گفت گر چه دلتنگم           مثل لبخند باز خواهم شد

5- با مراجعه به بخش اعلام کتاب ، جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید .

    قیصر امین پور استاد دانشگاه و شاعر معاصر در سال ................ در .................. متولد شد در تحصیلات دانشگاهی خود ابتدا در رشته ی ................ و ................. پذیرفته شد ولی هر دو را رها کرد و به ادبیات رو آورد . وی از شاعران موفق پس از انقلاب اسلامی است و از مهم ترین آثار او می توان « در کوچه ی آفتاب ، ................ ، ................ ، به قول پرستو ....................... » را نام برد وی در پاییز ................... وفات یافت .

6- کدام یک از بیت های شعر « زنگ آفرینش » جمله ی عاطفی محسوب می شود ؟

7- در بیت زیر کلمه ی « زنجره » از لحاظ دستوری چه نقشی دارد ؟

      زنگ تفریح را که زنجره زد     باز هم در کلاس غوغا شد

8- کدام از ابیات این درس ، دارای آرایه ی جان بخش به اشیا ( تشخیص ) است ؟

9- منظور « شبنم » از جمله ی « می خواهم آفتاب شوم » چیست ؟

10- در کلاس جنگل سبز کدام از بچه ها آغازگر و پایان بخش درس انشا بودند .

11- آرزوی کدام یک از بچه های کلاس جنگل سبز برای شما زیبا و خوشایند تر است ؟

12- بیت زیر به کدام صفت ناپسند آدمیان می پردازد ؟

    جوجه گنجشک گفت می خواهم           فارغ از سنگ بچه ها باشم

13- چرا غنچه خود را دلتنگ معرفی نمود ؟

14- در ابیات و عبارات زیر ، تشبیه را مشخص کنید

الف- مثل یک شاخه گل جوانه بزن        مثل یک چشمه سار جاری شو

ب- نسیم مانند مادری مهربان و آداب دان سرهای نهال های جوان را خم کرده بود

پ- این درختانند همچون خاکیان     دست ها برکرده اند از خاکدان

ت- غنچه هم گفت گر چه دل تنگم     مثل لبخند باز خواهم شد

ث- من این جا چون نگهبانم تو چون گنج      تو را آسودگی باید مرا رنج

15- معنی لغات زیر را بنویسید

    استوار ، اعجاز ، پرنشاط ، تلخیص ، جاذبه ، جلال ، خویشاوند ، خرم ، خالق ، دیرینه ، زمزمه ، سرشار ، شب خیز ، ضمیر ، طفولیت ، عظمت ، کِشته ، کردگار ، لمس کردم ، معرفت ، می نگریستم ، متعبد ، معصوم ، مذاب ، نهال ، نسیم ، وداع ، وصی ، هوشیار ، هیجان

16- در بیت زیر منظور از کلمه ی « حیدر » کیست ؟

      بر این زادم و هم بر این بگذرم     چنان دان که خاک پی حیدرم

17- « سراندر نیاری به دام بلا » یعنی چه ؟

18- قالب شعر « گفتار پیغمبر » چیست ؟

19- منظور از « آب » در بیت « به گفتار پیغمبرت راه جوی      دل از تیرگی ها بدین آب شوی » چیست ؟

20- شعر «گفتار پیغمبر» سروده ی کدام شاعر فارسی زبانِ ماست ؟

21- « چشم داشتن » کنایه از چیست ؟

22- شاعر راه رستگاری در دو جهان را در چه امری خلاصه می کند ؟

23- با توجه به معنا و مفهوم شعر گفتار پیغمبر شاعر دارای چه مرا م و مذهبی است ؟

24- کلمه « بُوی » در مصراع « بُوی در دو گیتی ز بد رستگار » مخفف چه کلمه ای است ؟

25- کدام بیت از شعر « گفتار پیغمبر » نیکی کردن و پرهیز از بدی را سفارش می کند ؟

[ سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 1:42 ] [ رضا ] [ ]

1- در کدام گزینه ، زیبایی ادبی « جان بخشی به اشیا » نیست ؟

     1- پاییز هم چون دیگر فصل ها با طبیعت وداع می کند      2- زمستان از راه می رسد و کوله بارش را که پر از برف و سرماست بر زمین می گذارد

     3- زیبایی طبیعت منحصر به سبزه و گل نیست              4- کاج و سرو در سرمای زمستان هم خم به ابرو نمی آورند

2- در کدام گزینه غلط املایی دیده می شود ؟

     1- بهار فصل تجدید حیاط طبیعت و رویش و جوانه زدن است .                      2- در طبیعت گاه استثنا هم وجود دارد .

     3- تک درختی که در بیابان برای رفع عطش به انتظار باران نشسته است .             4- خاربنی که در سینه کویر روییده است .

3- کدام عبارت به شیوه ی « نوشته ی ادبی » نیست ؟

     1- آسمان بر سر بام و دشت ، پولک های نقره ای می ریزد        2- مردم بعضی از مناطق جنوبی کشور ما در طول زمستان رنگ برف را نمی بینند

     3- هر شاخه گویی دست خواهشی است که در طلب باران از زمین به آسمان بر آمده است        4- آسمان سخاوتمند می شود

4- کدام واژه ها برای جاهای خالی مناسب هستند ؟

     « ..................... فصل جوانی و شادابی و .................... فصل پختگی و کمال طبیعت است .»

      1- تابستان ، بهار             2- بهار ، پاییز             3- تابستان ، پاییز                  4- بهار ، تابستان

5- معنی کدام لغت غلط آمده است ؟

     1- اهتزاز : هیجان             2- عمق : گودی     3- بدیع : تازه ، نو             4- مبرّا :  پاک ،تبرئه شده

6- در کدام عبارت ، غلط املایی نیست ؟

   1- فرشی رنگین زیر پای آبران می گسترانند      2- رنگ زرّین گندم زارها زیر پرتوانبارطلایی خورشید چشم نواز است .

   3- عدّه ای پاییز را فصل غم و اندوه می دانند    4- در زیبایی های آفرینش تعمّل کنید

7- کدام ترکیب موصوف و صفت نیست ؟       1- کتاب خوب  2- ماه محرّم        3- هوای صاف   4- اتاق کوچک

8- کدام یک صفت نسبی نیست ؟      1- ایرانی           2- خانگی        3- پشمین                4- متین

9- کدام کلمه ، صفت نسبی است ؟       1- پروین                  2- شانه          3- چرکین                4- سینی

10- رنگ های گرم عبارتند از :

     1- قرمز ، زرد ، نارنجی       2- سبز ، آبی ، بنفش     3- قرمز ، زرد ، سبز    4- سبز ، نارنجی ، زرد

11-  کدام کلمه ، صفت است ؟       1- فردا               2- دیدن         3- شما           4- محکم

12- معادل فارسی کدام لغت ، غلط آمده است ؟

      1- سایت : پایگاه    2- کوپن : کالا برگ                3- ایمیل : نمابر           4- کامپیوتر : رایانه 

13- قصیده شعری است که :

      1- قافیه ی مصراع اوّل بیت اوّل با مصراع های زوج یکسان است 2- تعدا ابیات آن از پانزده بیت بیش تر است

      3- محتوای آن ستایش ، توصیف ، مرثیه ، پند و اندرز ، حکمت و ... است       4-   همه ی موارد

14- کدام قالب های شعری از جهت قرار گرفتن قافیه ها مانند هم هستند ؟

     1- غزل و قطعه               2- غزل و قصیده                   3- مثنوی و قطعه        4- مثنوی و قصیده

15- کدام ترکیب ، کلمات آن فارسی هستند ؟   1- مناطق معتدل2- رفع عطش3- بار سنگین 4- فصل غم

16- کدام کلمه با « آخر » هم خانواده نیست ؟     1- خیر         2- تأخیر         3- اواخر         4- آخرت

17- کدام یک از لغات هم آوا ، غلط  به کار رفته است ؟

    1- سؤال های پی در پی مأمور شهربانی تمامی نداشت 2- اصفهان قرن ها پیش از صفویه معمور و آباد بوده است

    3- دشمن به غالب دوست در آمده و فریب کاری می کند

    4- چنانت دوست می دارم که گر روزی فراق افتد      تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم

18- در کدام بیت ردیف وجود دارد ؟

       1- ابلهـــی دید اشتری به چــــــرا                  گفت نقشت همه کژ است چــرا

       2- گر بر سر نفس خود امیری مردی                  ور بر دگــری خرده نگیری مردی

       3- باد بهاری وزید از طرف مـــرغزار           باز به گردون رسید ناله ی هر مرغ زار

       4- تو نیکی می کن و در دجله انداز             کـــــــه ایزد در بیابانت دهدباز

19- کاربرد کدام لغت از نظر نگارشی درست است ؟     1- پیشنهادات          2- زباناً     3- دوئیت         4- بازرسان

20- کدام لغت ، غلط معنی شده است ؟ 

        1- منزّه : پاکی    2- شگرف: نیکو ، زیبا        3- انباز : شریک                4- نامرئی : دیده ناشدنی

21- کدام گزینه اشتباه معنی شده است ؟

    1- دل آرا : محبوب       2- نغز : شکستن       3- عرضه کردن : نشان دادن       4- تجدید : : نو کردن

22- مفرد « تماثیل » کدام کلمه است ؟     1- مثل          2- تمثیل            3- مثال              4- تمثال

23- نگارنده ، در این درس به چه معناست ؟   1- نقاش    2- آفریننده      3- صورتگر      4- همه ی موارد

24- در کدام گزینه ، واژه ی قرضی آمده است ؟     1- دارا     2- تیم        3- پدیدار                  4- دوست

25- زمان کدام فعل با سایر گزینه ها متفاوت است ؟   1- می شنوی      2- می نویسید        3- می جویند          4- می خوردیم

26-  در کدام جمله آرایه ی جان بخشی ( تشخیص )  وجود دارد ؟ 1- در نیمه های اسفند زمین نفس می کشد   2- عده ای پاییز را فصل غم و اندوه می دانند      3- رنگ برگ ها در پاییز تغییر می کند     4- رنگ زرین گندم زارها بسیار زیبا است

27-  در کدام گزینه اسم ساده آمده است ؟   1- راستین ، چرکین ، دهه      2- هفته ، سفیده ، جنگی

     3- کافی ، زمین ، دانه   4- شیری ، ریزه ، خاکی

28-  کدام مصراع مفهوم آیه ی « الله الصّمد » را در خود دارد ؟

     1- کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا       2- هم کار گهی هم چو زمین ساخته معمور

     3- بر صفحه هستی ز خداوند تعالی         4- صانع و پروردگار حیّ توانا

29-  دو واژه ی « معمور » و « مأمور » که دارای تلفظ یکسانی هستند ، .......................... نامیده می شوند .

     1-  هم خانواده      2- هم آوا ( متشابه )       3- مترادف          4- متضاد
[ سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 1:37 ] [ رضا ] [ ]
آزمون های فصل 3 / فارسی سوم

1-    کدام لغت غلط معنی شده است ؟

      1- مستمع : شنونده             2- اسرار : پافشاری                 3-مسخّر : رام و مطیع             4- حقّه : ظرف یا جعبه ی کوچک برای نگهداری جواهر

2- کدام مصراع به این آیه (اسرا ، آیه ی 44 ) تلمیح دارد ؟  « و اِن ِمِن شی ء ِِ الّا یُسبِحُ و بحمدِهِ ولکن لا تَفقهونَ تسبیحَهُم .»

      1- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است                   2- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار

      3- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند      4- عقل حیران شود از خوشه ی زرّین عنب

3- هیچ مصراعی مطابق « جایگاه درست اجزای سخن » نیست مگر :

       1- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار           2- عقل حیران شود از خوشه ی زرّین عنب

       3- راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار      4- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

4- مفرد « مواعظ » کدام است ؟

      1- وعظ       2- واعظ         3- موعظه       4- موعظ

5- با توجه به بیت « تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش      حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار » کدام توضیح غلط است ؟

       1- واژه ی غفلت و حیف ، فارسی هستند         2- بیت آرایه ی تشبیه ، تشخیص ، مراعات نظیر و تضاد دارد

       3- بنفشه معمولاً سر به پایین دارد ( رمز سر به گریبانی و سوگواری ) و گل نرگس مانند چشمی است که می نگرد

       4- مصراع دوم یک فعل ربطی موجود و دو فعل اسنادی محذوف دارد

6- کدام گزینه ، غلط املایی دارد ؟

       1- شکرگزار           2- خدمتگزار              3- خوابگزار               4- بنیانگزار

7- کدام بیت علاوه بر تأکید بر راستگویی ، آرایه ی « واج آرایی » هم دارد ؟

       1- گر راست گویی و در بند بمانی                   به زان که دروغت دهد از بند رهایی

       2- راستی کن که راستان رستند                     در جهان راستان قوی دستند

       3- طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی        صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست

       4- امیر المؤمنین فرمود : ای خلق                     صداقت پیشه ی اهل نجات است

8- کدام یک جمع نیست ؟

       1- الوان                2- اسرار         3- اقرار          4- اَنعام

9- کدام توضیح غلط است ؟

       1- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار : منظور صبح روز اول بهار است

       2- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است : خداوند دل یعنی : صاحب دل ، آن که امور و زیبایی ها را از طریق ذوق در می یابد     

       3- فهم ، عاجز شود از حقه ی یاقوت انار : انار به یاقوت تشبیه شده است

       4- هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار : « ت » در فکرت نقش مضاف الیهی دارد .

10- همه ی ابیات جزء ادبیات تعلیمی اند به جز :

        1- پرورده ی عشق شد سرشتم                   جز عشق مباد سرنوشتم

        2- پند گیر از مصائب دگران                      تا نگیرند دیگران از تو پند

        3- جهان سر به سر حکمت و عبرت است      چرا بهره ی ما همه غفلت است

        4- به نیکی گرای و میازار کس                   ره رستگاری همین است و بس

11- کدام لغت غلط معنی شده است ؟

       1- صنع : آفرینش ، احسان   2- میغ : باران       3- قوس قزح : رنگین کمان      4- برّ و بحر : خشکی و دریا

12- کدام جمع مانند بقیه نیست ؟

      1- جواهر               2- معادن        3- انواع          4- نباتات

13- نوع دستوری کلمه ی « چون » در کدام گزینه با بقیه فرق می کند ؟

        1- بچه را چون نگاه دارد                              2 - آشیان خویش چون کند

        3- زمین چون دیبای هفت رنگ گردد                         4- غذا چون جمع کند

14- در کدام گزینه فعل اِسنادی نیست ؟

         1- اگر در خانه ای شوی                    2- مدهوش و متحیّر شوی

         3- و این عالم ، خانه ی خداست           4- بچه را چون نگاه دارد تا بزرگ شود

15- زندگی نامه ی زیر مربوط به کدام نویسنده است ؟

      « از دانشمندان معروف دوره ی سلجوقی است . در فقه و حکمت و کلام استاد بود . به مدت پنج سال در مدرسه ی نظامیه تدریس کرد . مدفون در طابران توس است . از آثار او کیمیای سعادت و نصیحه الملوک را می توان نام برد . »

         1- ابوالفضل بیهقی           2- محمد غزالی           3- احمد غزالی           4- فردوسی

16- مقصود از عبارت « خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وی نمی گنجد » در کدام گزینه آمده است  ؟

        1- تنگ چشمی انسان        2- کوتاه نظری بشر      3- کوچکی چشم انسان           4- بزرگ بودن خانه

17- کیمیای سعادت در چه قرنی و به چه نثری نوشته شده است ؟

      1- قرن پنجم به نثر مسجّع                        2- قرن چهارم به نثر ساده

       3- قرن پنجم به نثر ساده                         4- قرن چهارم به نثر مسجّع

18- برای ترکیب « سریر ملک » کدام تلفظ درست است ؟

       1- مُلک                2- مَلِک                   3- مِلک                   4- مَلَک

19- در بند اول درس « شگفتی های آفرینش » کدام ویژگی نیست ؟

        1- تکرار افعال        2- کوتاهی جمله ها      3- شبکه ی معنایی و مراعات نظیر     4- آرایه ی تشخیص

20- املای کدام کلمه با توجه به معنی ، غلط است ؟

      1- قندیل : چراغ دان           2- غناعت : راضی بودن به آنچه در اختیار داری ، صرفه جویی

     3- قصر : کاخ                     4- غافل : بی خبر

21- کدام بیت مفهوم شعر حِکمی را دارد ؟

   1- به عبرت نظر کن که گردون چه کرد        فریدون کجا رفت و قارون چه کرد

   2- آب شد برف زرد کوه سفید                   تکه یخ ها به گریه افتادند

   3- آمد نوروز و هم از بامداد                       آمدنش فرخ و فرخنده باد

   4- دلی دارم خریدار محبت                       کزو گرم است بازار محبت

22- کدام مصراع به جا به جایی اجزای سخن نیاز ندارد ؟ 

    1- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند                 2- عقل حیران شود از خوشه ی زرین عنب

   3- خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار                      4- نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را

23- در کدام گزینه ترکیب وصفی نیامده است؟

     1- تن آدمی شریف است به جان آدمیت              نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

    2- چو بانگ رعد خروشان که پیچید اندر کوه        جهان پر است از گلبانگ عاشقانه ی ما

   3- گهی اسرار قرآن باز گوید                               گه از قول پیمبر راز گوید

  4- نام نیکو گر بماند ز آدمی                                به کزو ماند سرای زرنگار

24- جمع مکسر واژه های  « بحر ، صورت و فهم  » ، در کدام گزینه آمده است ؟

    1- بِحار ، تصاویر ، مفهوم                   2- بحور ، صُوَر ، افهام

   3- بحور ، تصورات ، افهام                   4- بحار ، صور ، تفاهم

25- کدام گزینه ویژگی نثر کهن فارسی را دارد ؟

    1- این میوه ها جبرئیل بیاورد تا فرزندان او آن را می کارند

    2- بارالها ! ما را در راه راست استوار دار

    3- نخست باید طالبان حقیقت را یافت

    4- هنگام بهار بنگر و تفکر کن

26- کدام بیت دارای شبکه ی معنایی بیشتری است ؟

   1- بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران               کزسنگ ناله خیزد روز وداع یاران

  2- ابر و باد و خورشید و فلک در کارند             تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

  3- با بدان بد باش و با نیکان نکو                     جای گل گل باش و جای خار خار

  4- در نومیدی بسی امید است                        پایان شب سیه سپید است

27- مفهوم مصراع  « سعدیا راست روان گوی سعادت بردند »   در کدام گزینه نیامده است ؟

     1- راست گو را همیشه راحت بیش                2- راستی پیشه کن ز غم رستی

    3- راستی را زوال کی باشد ؟                       4-  راستی عمل نیک بختان است

28- در کدام گزینه « مُسند » به کار رفته است ؟

    1- که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب                             2- خبرت هست که مرغان سحر می گویند

    3- کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند                 4- دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

29- در کدام جمله  « مفعول » اسم مشتق است ؟  

   1- من تمام داستان های مشهور کشورم را می خوانم

  2- کتابچه ای را که دوست داشتم خریدم

  3- باید با شکیبایی و بردباری کارها را انجام دهیم

  4- گله داران بجستند و سیل گوسفندان را در ربود

30- کدام بیت جناس ندارد ؟

    1- سر چمان من چرا میل چمن نمی کند        همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند

   2- بهرام که گور می گرفتی همه عمر               دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

   3- ای دوست چنان بزی که بعد از مردن           انگشت گزیدنی به یاران ماند

   4- یاد یاران یار را میمون بود                       خاصه کان لیلی و این مجنون بود

31- هدف از شعر تعلیمی ، رسدن به ......................... و .................... است .

     1- سعادت و زندگی بهتر        2- سعادت و تفریح       3- پیروزی در جنگ و ظفر         4- مدح و ستایش

32- کدام قالب شعری برای شعر های مواعظ یا حکمی مناسب نیست ؟

      1- مثنوی               2- قصیده        3- رباعی            4- قطعه

33- با توجه به بیت زیر مفهوم « تنبیه » چیست ؟

      آفرینش همه تنبیه خداوند دل است       دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

    1- بیدار کردن و هشیار ساختن ، بیدار باش                 2- آفریدن

   3- تنبیه بدنی کردن                                            4- تسبیح

34- کدام گزینه ترکیب اضافی – ترکیب وصفی است ؟

     1- تماشای بهار – مرغان سحر            2- خواب جهالت – گل صد برگ

    2- خوشه ی زرین – مرغان سحر                   4- گل صد برگ – رخ زیبا

35- کدام گزینه جمع مکسر نیست ؟

     1- الوان                  2- مواعظ        3- بامداد                  4- اسرار

36- سریر ، یعنی :

     1- تخت                 2- صندلی                3- تاج           4- آسمان

37-  مفهوم عبارت « ما اکثر العبر و اقل الاعتبار » با کدام بیت پیوند دارد ؟

     1- سعدیا راست روان گوی سعادت بردند          راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

     2- این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود        هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

     3- بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار              خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

     4- آفرینش همه تنبیه خداوند دل است            دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

38- معنای کدام واژه نادرست است ؟

     1- غفلت : بی خبری ، ناآگاهی           2- عنب : انگور           3- حقه : جعبه ای کوچک      4- حیران : خوش حال

39- کدام ترکیب وصفی است ؟

      1- روی زمین          2- دیبای هفت رنگ      3- حشرات زمین         4- آشیان خویش

40- املای کدام واژه با توجه به معنا غلط است ؟

     1- بهر : دریا                        2- قوس قزح : رنگین کمان    

     3- سعادت : خوشبختی                   4- متحیر : سرگشته و حیران  

[ سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 1:34 ] [ رضا ] [ ]
 

نبض نگاه ها تند می زد؛ امّا زمان در آستانه ی توقف بود.

تمام چشم ها، آسمان را دور می زدند؛ تا همای سعادت بر سریرِ صداقت، فرود آید. انتظار دیرینه ی نگاه ها، هرگونه تأخیر را قبول نداشت و تاریخ، در انتظار جشنی به وسعت آزادی بود.

او می آمد؛ تا جاده های سبز، آماده ی تماشا شوند؛ تماشای بهار، تماشای روزهای بی غبار.

او می آمد؛ از فراز ابرها، سرشار از نور و لبریز از عشق؛ آمدنش نوید آزادی بود؛ نوید روزهای آفتابی، نوید پنجره های باز باز باز ... .

وقتی او نبود، خورشید اشتیاق نورافشانی نداشت و پنجره ها از تماشا محروم بودند.

یاران آفتاب، در سیاه چال ها به دنبال روزنه ای بودند که نگاه سبز خود را به آن عادت بدهند و مردان حماسه و عشق، در انتظار فرصتی، تا شور حسینی علیه السلام را در قیام خمینی رحمه الله تجلّی بخشند.

...انتظارها به سرآمده بود و «فرودگاه مهرآباد»، سرشار از تبسّمِ عشق و ترنّم مِهر، به قدم های آفتاب بوسه می زد.

عطر گل های سرخ، با سرودهای سبز آمیخته شده بود. چشمه ها، جاری، درختان، بهاری و پرستوها، محو بی قراری بودند. آن چه از نگاه ها می تراوید، امید بود و شادی، صداقت و اشتیاق.

دست ها بوی گل می داد و دل ها بوی خدا.هرکس به آسانی می توانست پنجره را باز کند و آزادی را با تمام وجود لمس نماید.

امام رحمه الله به «استقلال» و «آزادی»، عظمت بخشید؛ تا در کنار «جمهوری اسلامی»، نشان دهنده ی آرمانی ترین مکتب انسان باشند. خاطره ی حضورش، مقدس ترین تصویر انقلاب در قاب دل هاست.

یاد آن گرامی ترین، گرامی باد.                    
[ سه شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 12:35 ] [ رضا ] [ ]

به نام حی دادار

قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - مائده - ۱۰۰

بگو: «(هيچ‏گاه) ناپاک و پاک مساوى نيستند؛ هر چند فزونى ناپاکها، تو را به شگفتى اندازد! از (مخالفت) خدا بپرهيزيد اى صاحبان خرد، شايد رستگار شويد!

 

پنجاه راه ساده برای داشتن کودکی باهوش‌تر

متخصصین کودکان متعقدند که اولین سالهای زندگی کودک اولین سالهای یادگیری است.

شما برای تحریک کودک یا نوزاد نوپای تان نیازی به موزیک کلاسیک، نوارهای زبان، یا کارتهای رنگی براق ندارید. بهترین وسیله یادگیری خود شما هستید. حرف بزنید، آواز بخوانید، کتاب بخوانید، و با همدیگر بخندید.

این همه آن چیزی است که بهتر است هرروز انجام دهید. اما بعضی وقتها فکرکردن به راه های جدید برای تشویق و تحریک کوچولویتان سخت است به خصوص بعد از یک بیدار خوابی شبانه برای آرام کردن گریه اش این کار را سخت‌تر نیز می‌کند.

اما پنجاه راه علمی، سرگرم کننده و با کارآمد ما الهام بخش شما خواهد بود.

1. تماس چشمی داشته باشید:

از کوتاه ترین لحظات وقتی که چشمهای نوزاد شما باز است استفاده کنید، مستقیم به آنها نگاه کنید. نوزتدان چهره ها را خیلی زود تشخیص می دهند و چهره شما مهمتر از همه است. هر وقت که او به شما خیره شد در واقع در حال ساخت حافظه‌اش است.

2. وراجی نکنید:

اگرپشت سر هم حرف بزنید ممکن است نگاهی بی روح نسیب شما شود اما اگربرای مدت کوتاهی ساکت بمانید زمانی که نوزاد شما سعی در حرف زدن دارد متوجه خواهید شد که اوخیلی زود آهنگ گفتار شمارامی فهمد وجای خالی مکالمه تان را پرمی کند.

3. اگر ممکن است از شیر خودتان به او دهید:

و تاجایی که می توانید آن راطولانی کنید. برطبق تحقیقات کودکانی که ازشیرمادرتغذیه می کنند آی کیوی بالاتری دارند. بعلاوه زمان پرستاری ازنوزادتان بهترین وقت برای پیوند با اوست آن هم وقتی که برای او آواز می خوانید، حرف می زنید یا زمانی که به آرامی موهای نرم دلبندتان را نوازش می کنید.

4. برای اوزبان درازی کنید:

مطالعات نشان داده است که نوزادان دو سه روزه می توانند حرکات مربوط به صورت را تقلید کنند. این نشان می دهد که آنها خیلی زود موفق به حل مسائل می شوند.

5. اجازه دهید خود را در آیینه ببیند:

آیا تا به حال دیده اید که به آیینه خیره شود؟ درابتدا ممکن است، فکرکند که کودک زیبای دیگری را تماشا می کند. اما اودوست دارد بچه دیگری بسازد ودستهایش را تکان دهد وبخندد.


ادامه مطلب
[ سه شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 12:31 ] [ رضا ] [ ]

گفتم که عمر ماه صفر رو به آخر است / دیدم شروع محشر کبرای دیگر است

گردون شده سیاه و فضا پر زدود و آه / تاریک تر ز عرصة تاریک محشر است  . . .

[ یکشنبه دوم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 20:6 ] [ رضا ] [ ]

بــاز دگر بـاره رســیــد اربـعـیــن
جوش زند خـون حـسـیـن از زمیــن
شـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــن
جــان جــهــان بـــاد فدای حـسین

*اربعین حسینی تسلیت باد*

[ شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۰ ] [ 16:59 ] [ رضا ] [ ]

مطالعه یک فرآیند شرطی و اکتسابی جهت افزایش معلومات است. یعنی مرحله به مرحله پیش می‌رود و دارای بخش‌های مختلفی مانند: مهارت‌های قبل از مطالعه، ایجاد آمادگی، پیش مطالعه و ... است. برای این که ما در مطالعه شرطی بشویم باید شرایطی را در نظر بگیریم، از جمله مکان مطالعه، زمان مطالعه و روش یا تکنیک مطالعه که در این مقاله به شرح هر یک به اختصار می‌پردازیم.

مکان مطالعه: 

 بهتر است برای مطالعه ثمربخش جای ثابتی را انتخاب کنیم مثلا پشت میز بنشینیم و مطالعه کنیم. در مورد نور مکان مطالعه بهتر است از دو ترکیب نوری هم طیف زرد و هم طیف سفید استفاده کنیم تا چشم ها خسته نشوند. دمای اتاق مطالعه باید در حدود ?? درجه سانتیگراد باشد چون احساس گرمای زیاد باعث حواس پرتی و خواب آلودگی می شود. هر چقدر فضای دورتان هنگام مطالعه محدودتر باشد میزان حواس پرتی تان نیز کمتر خواهد بود. بهترین جا برای درس خواندن منزل است ولی اگر به هر دلیل نمی توانید در خانه مطالعه کنید، از فرهنگسراها یا کتابخانه ها استفاده کنید. 

زمان مطالعه: 

 هیچ قانونی برای زمان مطالعه نداریم هر وقت که راحت بودید چه صبح زود و چه شب تا دیروقت می توانید مطالعه کنید و درس بخوانید. ولی سه زمان در یادگیری مهم است که بهتر است در این زمان ها مطالعه کنید: 

 الف) اول صبح:
 چون تازه از خواب بیدار شدید و ذهنتان آماده است که مطالب را به راحتی در خود نگه می دارد پس برنامه های روزانه خود را طوری تنظیم نمایید که حتما اول صبح نیم ساعت یا یک ساعت درس بخوانید. 

 ب) آخر شب:
 به دلیل این که بعد از درس می خوابید و منع بعدی ندارید پس مطالب فرصت پیدا می کنند تا از نیمکره راست که جایگاه حافظه کوتاه مدت است، وارد نیمکره چپ که جایگاه حافظه بلندمدت است، شوند برای همین یادگیری افزایش پیدا می کند. 

 ج) دو ساعت قبل از غروب آفتاب:
 به دلیل این که کاهش اشعه کیهانی و نوع رابطه خورشید با زمین اختلا ل حواس در این زمان کم می شود، پس سعی کنید از این زمان استفاده کنید. البته این سه زمان برای درس خواندن مناسب هستند ولی نباید زمان های دیگر را از دست بدهید. 

روش مطالعه: 

 رعایت مراحل زیر شاگرد را به صورت فعال در جریان یادگیری درگیر می سازد و زمینه هایی را برای تمرین اطلا عات تازه ای که شاگرد فراگرفته است فراهم می آورند. 

 ?) مرحله اول - مرور کردن:
 برای یافتن اطلا عات جدید اولین گام مرور کلی است این کار به شما کمک می کند که اطلا عات هر فصل را با تجارب قبلی خود پیوند زنید و دانش مربوط را در ذهن خویش فعال سازید. 

 ?) مرحله دوم - سوال کردن:
 سوال به شما کمک می کند که به صورت فعال با مواد خواندنی درگیر شوید و همین طور در پیش بینی کردن سوالات امتحانی نیز به شما کمک می کند. 

 ?) مرحله سوم- خواندن:
 مطالب را بخوانید و در ضمن مطالعه سعی کنید سوالاتی که در مرحله دوم طراحی کرده اید پاسخ دهید و آنچه را می خوانید، با دانسته های قبلی خود ربط دهید. 

 ?) مرحله چهارم - از برخوانی:
 به محض آنکه مطالعه یک قسمت را تمام کردید، تلاش کنید سوالاتی که درباره آن قسمت طراحی کرده اید پاسخ دهید. این تمرین به شما کمک می کند که از طریق ربط دادن مطالب جدید با اطلاعات قبلی به متن مزبور معنا ببخشید. 

 ?) مرحله پنجم - بازخوانی:
 بازخوانی موجب صرفه جویی دروقت شما می شود، زیرا ضروری نیست که تمام مطالبی را که قبلا مطالعه کرده اید دوباره بخوانید. با این پنج مرحله نه تنها می توانید مطالعه خویش را تقویت کنید بلکه می توانید آن را به دیگران نیز آموزش دهید. 

مطلب آخر 

 در انتها نکات مهم و کلیدی که می توانند کمک کنند تا یک مطلب خوب را به مدت طولانی حفظ کنید و خود را بدان سازگار سازید را بیان می کنم:

 برای گرفتن تصمیم جدید نباید تصمیم بزرگی را در ابتدا اتخاذ کرد. بلکه باید از تصمیم های کوچک شروع کرد. یعنی دانش آموزی که عادت ندارد درس بخواند نباید با یک برنامه ?? ساعته شروع کند بلکه باید با یک برنامه دو ساعته شروع کند. برای آنکه بتواند این روند را ادامه دهد. 

 در موقع ایجاد عادت جدید، راندمان بین ?? تا ?? روز کاهش پیدا می کند. یعنی فردی که می خواهد رفتار جدیدی را آغاز کند باید بداند که در مرحله اول نه تنها اتفاق مثبت خاص نمی افتد بلکه اتفاقات منفی نیز پیش می آید یعنی راندمان کم می شود مثل اینکه فرد مریض می شود. یعنی اگر فرد می خواهد عادتی را در خود ایجاد کند باید ریاضت بکشد و خوشبختانه از آن جایی که نام انسان از دو ریشه انس و نسیان گرفته شده است، سریع یک وضعیت را «نسیان» (فراموش) می کند و به وضعیت جدید «انس» می گیرد منتظر نقطه آغاز برای شروع تحول جدید نباشید. نگویید از اول هفته شروع می کنم یا از اول ماه درس می خوانم. هر وقت خواستید تغییری در خود ایجاد کنید، آن زمان مناسب است و می تواند آغاز حرکت باشد.

[ سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ ] [ 15:27 ] [ رضا ] [ ]

نشانه های تدریس خوب

تدریس جنبه های متفاوتی دارد. هر کدام از جنبه های مهارتی، هنری و اخلاقی تدریس، در موفقیت برنامه های آموزشی و تربیتی نقش سازنده دارند. تدریس مستقیماً در پرورش و اصلاح رفتار دانش آموزان تأثیر می گذارد. با توجه به اهمیت تدریس در تحقق اهداف برنامه های آموزشی و تربیتی، در این مقاله ماهیت تدریس را توضیح می دهیم و برخی نشانه های تدریس خوب را یادآوری می کنیم.

تدریس فعالیتی است سهل و ممتنع. سهل است اگر آن را صرفاً ارائه ی اطلاعات بدانیم و سخت است اگر بخواهیم دانش آموزان در مدت و شرایط معینی، به اهداف تربیتی مشخص و از پیش تعیین شده ای نایل آیند و از موفقیت خود خوش حال باشند. 

علمای تعلیم و تربیت، ماهیت تدریس را با سه دیدگاه متفاوت مشخص کرده اند. این سه دیدگاه عبارت اند از:

1. تدریس حرفه ای است دارای فنون و مهارت های ظریف. هر معلمی که بخواهد در کار خود موفق شود، باید این مهارت ها را به خوبی یاد بگیرد. کاربرد این مهارت ها در تدریس، حاکی از آن است که معلم، از اهداف آموزشی آگاهی و درک کاملی دارد. ساختار و نظام علمی را که آموزش می دهد، می شناسد و بر دانش مدیریت آموزشی و کاربرد مهارت ها و روش های تدریس ،به هنگام تنظیم و اجرای فرایند یاددهی و یادگیری، مسلط است.

 


ادامه مطلب
[ شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۰ ] [ 9:49 ] [ رضا ] [ ]

آموزش قوای حسی و توانایی های نگارشی
اشاره

انشا و نویسندگی یکی از مقوله های آموزش زبان فارسی است. دقت نظر در امر آموزش انشا، بازنگری عمیق در آموزش زبان و ادبیات فارسی را ضروری می سازد.
درس انشا را باید از چارچوب یک کار تفننی خارج کرد. شاید نظر غالب این باشد که قرار نیست همه تحصیل کردگان و اهل سواد و دانش، مهارت و توانایی نوشتن پیدا کنند، بلکه این اهل ذوق و علاقه مندان واقعی هستند که چنین مهارتی را خارج از محدوده آموزش رسمی فرا می گیرند. اما چنین نیست. همه کسانی که تحصیل می کنند، کم و بیش به نوشتن نیاز دارند. این نیاز می تواند از ساده ترین کارهای نگارشی شخصی تا پیشرفته ترین و پیچیده ترین نمونه های آثار ادبی و هنری را در بر گیرد.
بنابراین جایگاه و ضرورت آموزش انشا، باید در اذهان و برای برنامه ریزان و کارشناسان آموزشی روشن شود. بی توجهی به قانونمندی های اصولی در برنامه ریزی آموزش انشا و نیز تفننی تلقی کردن آن، از همین طرز فکر ناشی می شود. در حالی که نقش اساسی نوشتن در حیات، تفکر، تعلیم و تربیت، هستی شناسی و معرفت شناسی بر کسی پوشیده نیست. شاید بتوان گفت که رمز اساسی پیشی گرفتن فرهنگ و تمدن اسلامی در دوران های گذشته و موفقیت های فرهنگی و علمی دنیای غرب در عصر حاضر، ناشی از توجه به چنین پشتوانه فرهنگی بوده است. اگر آموزش و پرورش ما، امروز به چنین امری توجه نکند، فردا بسیار دیر خواهد بود.


ادامه مطلب
[ شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۰ ] [ 9:44 ] [ رضا ] [ ]
 

آبروی حسین به کهکشان می‌ارزد ، یک موی حسین بر دو جهان می‌ارزد


گفتم که بگو بهشت را قیمت چیست گفتا که حسین بیش از آن می‌ارزد

[ سه شنبه هشتم آذر ۱۳۹۰ ] [ 14:15 ] [ رضا ] [ ]
۱-     معنای کدام واژه صحیح نیست ؟    

 1- فضیلت : برتر      2- ضمان : عهد و پیمان         3- ملاطفت : مهربانی       4- بدیهی : آشکار

2-  این بیت از کیست ؟    

     « قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند          بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم »

             1- سعدی   2- شهریار           3- ایرج میرزا                    4- حافظ

3- کدام لغت غلط معنی شده است ؟

1- ملّاح : کشتی 2- انحطاط : پست شدن3- مقهور : شکست خورده4- دست یازیدن : قصد کردن

4- ساختمان کدام کلمه مانند بقیه نیست ؟   

     1- ننگین               2- رنگین                        3- غمگین                       4- سنگین

5- کدام بیت تشبیه ندارد ؟

        1- علم بال است مرغ جانت را               بر سپهر او بَرَد روانت را

        2- دل بی علم چشم بی نور است           مرد نادان ز مردمی دور ست

        3- که دانش ز تنگی پناه آورد              چو بیراه گردی به راه آورد

        4- دانش اندر دل چراغ روشن است        وز همه بد بر تن تو جوشن است

6- کدام قالب شعری برای داستان های بلند و طولانی مناسب است ؟

       1- غزل                        2- شعر نو           3- قطعه             4- مثنوی           

7-  کدام کلمه نیاز به علامت تشدید ندارد ؟     

        1- عامه                       2- تربیت                        3- خاصی                        4- خصوصیت

8- مفهوم حدیث معروف « مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرَفَ رَبَه » با کدام بیت ارتباط دارد ؟

   1- دل شود گـــــر به علم بیننده        راه جـــــوید به آفریننده   

   2- دل بی علم ، چشم بی نور است    مرد نادان ز مردمی دورست

   3- آن چـــه در علم بیش می باید    دانش ذات خویش می باید    

  4- علم ، بــال است مرغ جانت را        بر سپهر او بــرد روانت را

9- قالب شعر دانایی و شعر « اوحدی مراغه ای » .......................... است .    

     1- مثنوی      2- غزل         3- قصیده            4- قطعه

10- کدام یک مانند بقیه نیست ؟          

 1- کمان و کمین               2- آسیاب و آسیا   3- ابزار و افزار                   4- جارو و جاروب

11-  کدام یک از مهم ترین مثنوی های زبان فارسی نیستند ؟ 

 1- شاهنامه فردوسی2- مثنوی مولوی               3- گلستان سعد ی4- لیلی و مجنون نظامی

12- کدام بیت معنی آن ارتباطی با دانایی ندارد ؟

  1- دشمن دانا که غم جان بود            بهتر از آن دوست که نادان بود      

  2- گیرم پدر تو بود فاضل      از فضل پدر تو را چه حاصل

  3- دانش اندر دل چراغ روشن است / وز همه بد بر تن تو جوشن است 

 4- درخت تو گر بار دانش بگیرد     به زیر آوری چرخ نیلوفری را

13- کدام واژه غیر ساده است ؟  

  1- زمین            2- عقده      3- کمین         4- شادکام

14-  بزرگ ترین غفلت که بهای گرانی باید برایش پرداخت غفلت از.................. است .

      1- گذشته                     2- حال              3- آینده             4- حال و گذشته

15- کدام لغت ، غلط معنی شده است ؟ 

   1- التفات : توجه کردن 2- ملول : افسردگی      3 – خلاص : رهایی  4- انضباط : نظم و ترتیب

16- با توجه به معنی ، املای کدام گزینه غلط است :  

 1- وحله : مرتبه ، بار2- عقده : گره   3- فراست : زیرکی4- طعمه : خوراک

17- در همه ی جمله ها فعل ماضی استمراری به شکل قدیم است به جز :

         1- صیادان آن جا بسیار آمدندی                2- ناکامی تو را عین شادکامی خود شمردمی

         3- وی پاره ای حلوا بدو دادی             

        4- زود ملول شدی و چون بر حاجت خویش پیروز آمدی مگر نیّت بدل کردی

18- کدام عبارت غلط معنی شده است ؟

   1- عاقل در مهمات توقف جایز نشمرد : انسان خردمند کارهای مهم را انجام می دهد 

2- مقرون به ابواب بلا و مشقّت : درسختی و بلا افتاده ام       

 3- گربه او را گرم بپرسید : در حالی که هوا گرم بود از او سؤال کرد     

   4 بند ها بریدن گرفت : شروع به بریدن بندها کرد

19- کدام کتاب ، جزءِ داستان حیوانات یا « فابل » است ؟     

  1- مرزبان نامه    2- شاهنامه          3- گلستان          4- قابوس نامه

20- به داستانی که حیوانات ، نماینده ی شخصیت های انسانی در داستان هستند............... می گویند .

             1- دیالوگ      2- تشخیص      3- بیوگرافی        4- فابل

21 -مصراع « چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن » به چه نکته ای اشاره دارد ؟

      1- صرفه جویی          2- پس انداز کردن        3- خرج کردن         4- تناسب دخل و خرج

22- اگر باران به کوهستان نبارد........دجله گردد خشک رودی 

    1- به یک دم    2- به سالی     3- به زودی    4- یقیناً

23-مفهوم بیت « نبینی ز شاهان که بر تخت گاه    ز دانندگان باز جویند راه » در کدام گزینه آمده است ؟

   1- نیاز شاهان به دانشمندان      2- نیاز دانشمندان به شاهان     

 3- بازخواست دانشمندان به وسیله ی شاهان    4- بازخواست شاهان به وسیله ی دانشمندان

24- در بیت « آن چه در علم بیش می باید     دانش ذات خویش می باید » چه آرایه ی ادبی وجود دارد ؟

      1- جناس            2- تشخیص                     3- تلمیح            4- تشبیه

25-  کدام کلمه تنها یک شکل نوشتاری و گفتاری دارد ؟    

  1- جاودان           2- آیینه 3- آشیانه       4- خیابان

26- در عبارت « راسویی از جهت او کمین کرده بود » « از جهت » یعنی ...

۱- در مسیر    2- به خاطر   3- در کنار       4- از مقابل

27- « در من آویزد » یعنی..... 

 1- به من آویزان شود       2- مرا نابود کند   3- به من حمله ور شود   4- با من مهربانی کند

28- « مرا هیچ تدبیر موافق تر از صلح گربه نیست » یعنی ....

       1- به هیچ وجه صلح گربه به صلاح نیست     2- صلح گربه به هیچ وجه تدبیر موافقی نیست

       3- بهترین تدبیر صلح با گربه است               4- صلح گربه با هیچ تدبیری موافق نیست

29- « امروز شریک توام در بلا » یعنی.....

    1- در غم و بلای تو شریکم     2- با تو ابراز همدردی می کنم     

 3- در بلا به کمک تو می شتابم      4- مثل تو گرفتار بلا هستم

30- « مگر نیّت بدل کردی » یعنی ....  1- مگر نظرت عوض شده    2- مگر تصمیم نگرفتی    

 3- حتماً در دلت نیت کرده ای   4- مگر نیت بدی به دلت راه داده ای

31- شکل کهن کدام یک از افعال زیر غلط است ؟

 1- می گفتم ( گفتمی)    2- می نوشتی ( نوشته ای )  

 3- می سپردند ( سپردندی )      4- می نهاد ( بنهادی )

32-  « وقت آن است که باقی ضمان خود را به ادا رسانم » یعنی ....

     1- در حق تو نیکی کنم     2- طلبم را دریافت کنم    

 3- وظیفه ام را انجام دهم      4- از بقیه طلبم صرف نظر کنم

33- « گربه پای کشان بر سر درختی رفت » « پای کشان » به چه معناست ؟

 1- لنگ لنگان 2- به سرعت  3- با غرور      4- با قدرت پا

34- همه ی گزینه ها در باره ی کتاب « کلیله و دمنه » درست است به غیر از .....

  1- اصل این کتاب هندی بوده است  2 قهرمان داستان های آن حیوانات اند 

 3- در عهد سامانیان به پهلوی ترجمه شده است 4- نصرالله منشی آن را به فارسی برگرداند

35- مفهوم کنایی عبارت زیر در کدام گزینه آمده است ؟

   آینده بسیار پر توقع و سختگیر است و به هر سواری رکاب نمی دهد .

        1- تسلیم نشدن    2- کمک نکردن    3- بی رحم بودن   4- توجه کردن

36- بیت « آن چه در علم ، بیش می باید    دانش ذات خویش می باید » بر چه نکته ای تأکید دارد ؟

     1- خدا شناسی     2- خود شناسی    3- علم اندوزی     4- از خود گذشتگی

37- « مقرون » یعنی.....  1- نزدیک      2- سودمند     3- منفعت       4- مقابل

38- در گروه کلمات زیر ، چند غلط املایی وجود دارد ؟

   طلب طعمه – طرذ دید – انواع آفت ، مقرون به ابواب بلا – عین شادکامی – عُقده بریدن – زخایر زیر زمینی – عمر و اساس زندگی   

 1- دو      2- سه                3- چهار                         4- یک

39-  « علم بال است مرغ جانت را » یعنی....

1- بالِ مرغ جان تو علم است    2- بال برای مرغِ جانت مثل علم است   

 3- وسیله ی پرواز مرغ بالِ اوست   4- پریدن برای مرغ مثل بال برای علم است

40- « بوشکور بلخی » از نظر زمان زندگی به کدام یک از شاعران زیر نزدیک بوده است ؟

    1- ناصرخسرو                     2- سعدی           3- فردوسی         4- سنایی        

[ سه شنبه یکم آذر ۱۳۹۰ ] [ 18:1 ] [ رضا ] [ ]
-کدام توضیح در مورد « شعار » نادرست است ؟

  1- به عبارت های کوتاه و آهنگین می گویند . □    2- لحنی محکم و کوبنده و حماسی دارند .□ 

  3-شعار همان شعر است□4- خلاصه و فشرده ی خواسته ها و آرمان های یک گروه یا یک ملّت است□

  2-  کدام یک جمع مکسّر است :

  1- معدن□               2- کتاب □               3 – امور □                4- علم □

  3- در کدام گزینه پسوند وجود دارد ؟   

  1- کودک □             2- با ادب □             3- گرما□                4- بیمار□

  4- کدام واژه جمع محسوب نمی شود ؟    

   1-منابع □              2- فواصل□              3- عصاره □              4- اَمثال □

  5-  کدام جمع با بقیه فرق دارد ؟ 

  1- اسرار  □              2  - رفتگان □          3- مساجد□             4- علما □

  6- کدام کلمه دو پسوند دارد ؟    

  1- بامدادان□           2- دانشگاه □            3- بیکاری □           4- هنرستان□

  7- در کدام عبارت مفعول وجود دارد ؟

  1- عاقل همیشه عاقبت اندیش است□           2- مأمور صلیب سرخ برگشت و به او خیره شد□

  3- مردم ایران درساختن خانه های خودسنگ به کارنمی برند □ 4- مأًموران صلیب سرخ به اردوگاه آمدند□

  8-  مفرد کدام جمع ، درست است ؟ 

  1- عوامل : عمل □         2- احوال : حال □           3- افکار : کفر □       4- مفاهیم : فهم □

  9-  کدام یک از ترکیب های زیر ، آرایه ی « تشبیه » ندارد ؟

  1- گوهر معنی□           2- دریای دانش□           3-کتاب تاریخ□        4- آتش حسادت□

   10- در جمله ی « عصر دیروز طوفان ، نهال درختان را شکست » مفعول کدام است ؟

  1- نهال درختان □       2- طوفان□                   3- عصر دیروز□           4- درختان□ 

11-  در کدام تشبیه ، رکن سوم و چهارم حذف شده است ؟

 1- دنیا مانند پل، محلّ گذر است □     2- گرت ز دست بر آید چو نخل باش کریم□

 3- از آتش حسادت فاصله بگیرید □     4- دوست خوب مثل برادری غمخوار و دلسوز است□

 12- بیت زیر چه چیزی را توصیف می کند ؟       

   « گهی اسرار قرآن باز گوید             گه از قول پیمبر راز گوید »

 1- استاد□                2- دانش□             3- کتاب□                   4- تاریخ □

13- کدام لغت ، غلط معنی شده است ؟

 1- مُلک : پادشاه □                                 2- جدل : جنگ□ 

3- موقّر : محترم ، با وقار□                         4- متین : استوار ، محکم□

31- کدام لغت ، درست معنی شده است ؟

1- ملال : افسرده□   2- سخته : ترازو □   3- منحصر : محدود □    4- تقریر : بیان کننده□

15-  کدام یک جزء ِ ویژگی زبان نیست ؟

1- پویا □                   2- نظام مند□            3- ثابت □              4- زایا□

16- مفرد کدام جمع ، غلط است ؟

1- فواصل : فصل□       2- قطعات : قطعه□      3- انواع : نوع□          4- اقسام : قسم□

17 – در بیت « به تقریر لطایف لب گشاید/ هزاران گوهر معنی نماید »

واژه ی « لب گشودن » کنایه از چیست ؟    

 1- فاش کردن راز □   2- بیان کردن □       3- شکفته شد□           4- سخن چینی کردن□

18- کلمات کدام گزینه ، برای جاهای خالی بیت زیر مناسب است ؟

 « علم چندان که ................ خوانی          چو ن................ در تو نیست نادانی

1- پیش تر ، عمل □    2- بیش تر ، عمل□      3-کمتر ، عمل□       4- بیش تر ، علم□

19- چیزی که طبق دستور دین به نیازمند و درویش دهند ، چه نام دارد ؟ 

1- وقف□           2- صدقه□                  3- ثواب□                   4- عام المنفعه□

20-  وندها اگر در ابتدای پایه بیایند . .............. نام دارند .

1- پیشوند□        2- پسوند□                 3- وند □                    4- میانوند □

[ سه شنبه یکم آذر ۱۳۹۰ ] [ 17:58 ] [ رضا ] [ ]
-    در نثر به کلمات هم آهنگی که در پایان جمله ها می آید و باعث زیبایی سخن

 می شود ....................گفته می شود.

1- سجع □              2- قافیه □                3- فعل □             4- ردیف□

2- کدام جمله عاطفی است ؟  

  1- چون به صحرا رسید آهی بلند کشید □       2- درستان را خوب بخوانید □

  3- چرا این قدر ناراحتی □                           4- چه سخنان دل نشینی□

3- معادل فارسی کدام گزینه اشتباه است ؟

1- موکت : فرشینه□  2- کلینیک : درمانگاه□   3- کامپیوتر : یارانه□   4- پرینتر : چاپگر□

4-معنی کدام واژه نادرست است ؟

1- معاصر : هم دوره □2- معارف : دانش ها□ 3- اندرز:سخن و گفتار□  4- تحسین:آفرین گفتن□  

5- کدام واژه ساده است ؟  

1- پروردگار□            2- دانش□          3- روزگار□              4- آشکار□

6- کدام اسم ، غیر ساده است ؟  

 1- خانه□               2- رعد□            3- درگاه□               4- پرده□  

7- توضیح زیر مربوط به کدام گزینه است ؟

جایی که ستاره شناسان باآلات نجومی به بررسی و تعیین حرکات واحوال ستارگان می پردازند

1- کتاب خانه□         2- رصدخانه□           3- نظامیه□              4- دارالفنون□

8- کدام یک از شخصیت های زیر ، در نظامیه ی بغداد درس خواند ؟

1- سعدی شیرازی□                 2- خواجه نصیر الدین توسی□

3- امیرکبیر□                         4- خواجه رشید الدین فضل الله□

9- در عبارت زیر ، کدام گزینه « بدل » محسوب می شود ؟

«  سعدی شیرازی ، شاعر بزرگ کشور ما ، در نظامیه ی بغداد که به دستور خواجه نظام الملک

 تأسیس شد ، درس خوانده است .»

1-شاعر بزرگ کشور ما □ 2- سعدی شیرازی □3- خواجه نظام الملک □ 4- نظامیه ی بغداد□

10- ساخت کدام گزینه با دیگر گزینه ها فرق دارد ؟  

1- نهاده□                2- خفته □                3- رفته□                 4- ساده□

11-  برترین مرکز علمی ایرانیان در پیش از ظهور اسلام چه نام داشت ؟  

1- نظامیه ی بغداد  □                           2- مدرسه ی دارالفنون  □  

3-دانشگاه جندی شاپور□                       4-  رصد خانه ی مراغه □

12- در كدام گزينه « بدل » وجود دارد ؟

 1- بسياري از دانشمندان بزرگ ما از روستا ها برخاستند .□

 2- امام علي ( ع ) ، امام اول ما شيعيان ، درباره ي دانش سفارش هاي زيادي كرده اند .□

  3- مال با هزينه كردن كم آيد و دانش با پراكنده شدن بيفزايد.□

  4- هيچ يك از شما جز به پروردگار خود اميد نبندد.□

13- در كدام يك از گزينه هاي زير بن ماضي وجود ندارد ؟

1- خواننده□              2- رفتيم □            3- شنيدني□            4- پريده □

14- بن فعل « مي سازيم » در كدام گزينه آمده است؟                               

1- بسازيد □              2- بساز□               3- ساز □                4- سازد □

5- زمان کدام فعل « ماضی » نیست ؟  

 1- پرداختند□            2- گرفته بود□        3- بیاورند□             4- گفته اند□

16-  کدام واژه معادل« موکت » است ؟ 

1- فرشینه□               2 - فرش□              3- زیر انداز□            4 – کف پوش□

17-  در کدام واژه از بن مضارع استفاده شده است ؟

1- گفتار□               2- سازش□              3- پخته□              4- شنیداری □

18- در همه ي گزينه ها « سجع » است به جز......

1- دانش، فرمان گذار است و مال، فرمان بُردار  □ 2- آن چه تو را مي گويم از من به خاطر دار□

3- تن ها شان ناپايدار است و نشانه هاشان در دل ها آشكار  □   

 4- اگر توانگر در بخشش خويش بخل ورزد ، درويش ، آخرتش را به دنيا دربازد □

19- كدام كلمه ساده است ؟   1- دو پهلو □     2-بيابان□    3-دردمند□   4- گفتار□

20-  بن مضارع فعل « می پرسم » در کدام گزینه آمده است ؟  

 1- پرسی□                  2- پرس □         3- می پرس □           4- پرسش 

[ سه شنبه یکم آذر ۱۳۹۰ ] [ 17:58 ] [ رضا ] [ ]

استفاده از برگه مچاله شده

در این روش کلمات کلیدی را روی کاغذ نوشته و پس از مچاله کردن آن را در اختیار دانش آموزان قرار می دهیم. دانش اموزان پس از خواندن کلمه مورد نظر به گروه های دیگر سرکشی می کنند، تا کلماتی را که شبیه نوشته خودشان هست پیدا کنند و با گروه جدید یک جمله بسازند. 

املای آبی

این روش با استفاده از بطری های خالی سس، نوشابه یا قطره چکان و آب قابل اجراست. در این روش دانش آموزان به حیاط مدرسه برده می شوند. کلماتی را معلم می گوید و دانش آموزان با آب و فشار بطری کلمه مورد نظر را روی زمین می نویسد.

املای توپی

کلمات کلیدی یا مهم را روی کاغذی نوشته و روی توپی می چسبانیم. هر بار توپ را به طرف یک دانش آموز پرت می کنیم، او پس از دیدن کلمه با آن جمله ای می سازد و آن جمله را به کل کلاس می گوی. 

کلمه گم شده

چند کلمه را به صورت صحیح روی تابلو می نویسیم، به دانش آموزان می گوییم که به کلمات توجه کنند. یکی از دانش آموزان را از کلاس بیرون می فرستیم و یکی از کلمات را پاک می کنیم تا وقتی دانش آموز وارد کلاس شد، حدس بزند کدام کلمه پاک شده است و آن را مجددا بنویسد. 

نوبت کیه؟

در این روش بخش های هر کلمه و یا ترکیب ها را در کارت هایی نوشته و به دانش آموزان داده می شود. آموزگار کلمه ای را نام می برد. هر دانش آموزی که با کارتهایی که در دست دارد و می تواند کلمه را بسازد بیرون می آید. یکی دیگر از دانش آموزان به صورت انتخابی یا داوطلب آن کلمه را روی تخته کلاس می نویسد. 

اسم - فامیل

این همان بازی قدیمی است، با این تفاوت که ستون ها کمتر است. در ضمن صدای اول کلمه مورد نظر چاپ شده است. 

املای مشارکتی

در این روش املاگویی باید هر گروه یک جمله را آماده می کند و به ترتیب برای کلیه دانش آموزان کلاس دیکته می کند. باید به این نکته توجه داشت که، در هر گروه یکی از اعضا جمله را می گویدو دیگر اعضا می نویسند. یکی از اعضا نیز می تواند به عنوان ناظر درست نویسی جمله گروه را کنترل کند. 

روش مسابقه ای

املا به روش مسابقه ای روش دیگری از نحوه املا گفتن به شمار می رود. در این روش چند دانش آموز تقریبا هم سطح انتخاب می شود. ابتدا تخته کلاس را به دو یا سه قسمت تقسیم می کنیم و سپس کلمه یا جمله ای توسط معلم گفته می شود. 

املای جای خالی

این روش به دو صورت حذف کامل کلمه یا حذف بخشی از کلمه به صورت حروف قابل اجراست، بدین صرت که در یک متن از پیش تهیه شده بعضی از کلمات یا حروف را جا می اندازیم، سپس از روی متن برای کلاس می خوانیم و حتی کلمه ای هم که جا افتاده است توسط معلم قرائت می شود. دانش آموزان پس از شنیدن کلمه جای خالی را پر می کنند. 

املای تصویری

الف) تصاویر نیمه مجسم: دانش آموزان باید واژه ها متناسب با هر تصویر را زیر آن بنویسند.

ب) اجسام مجسم: تعدادی از وسایلی که دانش آموزان نوشتن کامل ان را آموخته اند روی میز می چینیم، تا دانش آموزان به صورت فردی یا با مشورت هم و به صورت گروهی املای آن وسایل را بنویسند. 

املای مشورتی

در این روش اعضای گروه در ساخت جمله و یا متن کامل املا شرکت فعال دارند. می توانیم کلماتی را در اختیار گروه ها گذاشته تا با هم فکری جمله های معنی دار و کامل بسازند. 

 استفاده از خمیرهای بازی در دیکته

هر گروه از دانش آموزان حروف یا کلمه ای را با خمیر بازی درست می کنند و در معرض دید دیگر گروه ها قرار می دهند. 

املای صوتی

در این روش متن املا از شب قبل توسط معلم روی نوار کاست ضبط می شود. موقع املا این نوار در کلاس پخش می شود تا کودک متن را بنویسد. نکته ای که در این جا قابل ذکر است، متن ضبط شده نباید سریع و بدون تکرار باشد. همچنین برای تنوع بیشتر می توان از صدای فرد دیگری برای انجام این کار کمک گرفت. 

استفاده از هر کدام از روش های املا گویی در بالا بستگی به تعداد دانش آموزان، سن دانش آموزان و عوامل دیگری وابسته است.

[ سه شنبه یکم آذر ۱۳۹۰ ] [ 17:57 ] [ رضا ] [ ]

سؤالات تستی فصل اول ، فارسی سوم

1- موضوع کتاب « الابنیه عن حقایق الادویه » چیست ؟

      1- توحید پروردگار   2- دارو شناسی وطب   3- معماری   4- تفسیر

2- کدام یک از صفت های زیر را نمی توان به صفت عالی تبدیل کرد ؟    1- خروشان      2- خوب 3- راهنما           4- آشکار

3- املای کدام گزینه با توجه به معنی غلط است ؟

     1- خسلت : ویژگی                     2- اعظم : بزرگتر   3- نصرت : یاری                4- رخصت : اجازه

4- ققنوس رمز… است .    1- مقاومت              2- جاودانگی        3- دفاع              4- بلند پروازی

5- کتاب « روضه ی خُلد » از کیست ؟     1- ناصر خسرو   2- سعدی            3- مجد خوافی                  4- احمد غزالی

6- در عبارت « راننده ی چرخ و زمان است » منظور از « چرخ » چیست ؟     1- ماه       2- آفتاب     3- آسمان        4- حوادث

7- معنی واژه های « نظاره ، حیات ، ققنوس ، باژگونه ، » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

   1- تماشا ، زندگی ، نوعی پرنده ، سرنگون      2- گردش ، فضای خانه ، پرنده ی افسانه ای ، بدبخت

  3- نگاه ، امید بخش ، افسانه ، برعکس       4- تماشا ، محوطه ، پرنده ای افسانه ای ، آشفته

8- « هم نامه ی نانوشته خوانی » یعنی :

   1- خداوند روزی ده رهنمای                                    2- داننده ی آشکار و نهان است

  3- به کرامت تو نازانیم                                4- راننده ی چرخ و زمان

9-  « طریق مبطلان بر نَوَشتند و بساط حق بگستردند » یعنی :

   1- راه و رسم گمراهان را برداشتند تا این که به خدا برسند

  2- راه باطل کنندگان را با جنگ از بین بردند و خدا پرستی را حفظ کردند

  3- راه باطل کنندگان را تجربه کردند اما سرانجام به خدا رسیدند

  4- راه و رسم خطا کاران را از بین بردند و حق پرستی را رواج دادند

10- با توجه به بیت « علم دین ، بام گلشن جان است / نردبان ، عقل و حسّ انسان است » کدام گزینه درست است ؟

     1- عقل و احساس ، مهم تر از دین است                    2- علم ، اوج زیبایی انسان است

     3- دین ، انسان را به کمال می رساند                       4- علم به کمک عقل ، انسان را به کمال می رساند

11- بیت « میلاد گل و بهار جان آمد / برخیز که عید می کشان آمد » به چه چیزی اشاره دارد ؟

      1- مبعث پیامبر ( ص )  2- میلاد حضرت مهدی ( عج )     3- فرارسیدن بهار    4- عید غدیر خُم

12- در کدام گزینه ، واژه های هم خانواده وجود ندارد ؟

    1- سعادت ، سعد ، مسعود    2- متعال ، تعادل ، تعالی              3- ظلم ، مظلوم ، ظالم     4- نصر ، نصرت ، ناصر

13- در این گروه از کلمات ، چند غلط املایی وجود دارد ؟ « اشقال متجاوزان- پیغامبر اعظم- در امان ماندن – قهر کرد – خطبه ها – وصایای پیامبر – تازه گی و شکوفایی   1- یک    2- دو                 3- سه                4- چهار

14- کدام یک از دو واژه های زیر ، مترادف نیستند ؟

     1- جلال ، بزرگ            2- سلاله ، نسل                 4- رسول ، پیغمبر              4- مَقر ، محل استقرار  

15- شعر « آب و آیینه » در چه قالبی سروده شده است ؟ 1- غزل    2- قصیده            3- قطعه   4- مثنوی

16- در عبارت « طریق مبطلان بر نوشتند و بساط حق بگستردند » نقش کلمه ی « مبطلان » چیست ؟

   1- مفعول          2- صفت            3- بدل                4- مضاف الیه

17- در بیت « آماده ی امر و نهی و فرمان باش   هشدار که منجی جهان آمد » کدام آرایه ی ادبی وجود دارد ؟

     1- جناس                    2- تشبیه            3- تضاد              4- تشخیص

18- موضوع « غزل » در کدام گزینه آمده است ؟  1- بیان عاطفه و احساس     2- فراق و جدایی     3- عشق      4- همه ی موارد

19- کدام گزینه با دیگر گزینه ها فرق دارد ؟ 1- کرامات     2- آیات              3- اشارات            4- مناجات

20-  « مُنجی » یعنی :   1- نجات یافته           2- نجات دهنده                3- مناجات کننده  4- نجات یافتن

 

[ سه شنبه هفدهم آبان ۱۳۹۰ ] [ 12:15 ] [ رضا ] [ ]

سوالات فصل اول ، فارسی دوم 

1-      معنی کدام گزینه ، نادرست است ؟

1- طراوت : شادابی            2- تکریم : : گرامی داشتن    3- قلمرو : سرزمین             4- انسجام : محکم

2- این بیت ، چه چیزی را توصیف می کند ؟  صبح صادق ، قدرت کاذب شکست    رشته های دام اهریمن گسست

      1- آمدن صبح و پایان یافتن شب                               2- ترک وسوسه های شیطان

      3- پیروزی انقلاب و شکست حکومت پهلوی                   4- چشم به راه بودن پیروزی در برابر دشمن

3- کدام گزینه ، از بزرگ ترین شاعران داستان سرای ایران است که در قرن ششم هجری قمری می زیست ؟

       1- حافظ       2- نظامی           3- فردوسی                   4- جامی

4- متضاد کلمه ی « کوتاه » کدام است ؟   1- دراز                  2- اندک      3- کوچک      4- کم

5-  نخستین ابزار پیدایش ادبیات چیست ؟    1- فرهنگ           2- فکر               3- گفتار           4- زبان

6- شکلی از زبان و گفتار که با نشانه های زبان های محلی تکلم می شود ......... نام دارد .

     1- گویش               2- لهجه             3- گونه              4- زبان رسمی

7- اضطراب و تپش دل، معنای لغوی کدام واژه است ؟ 

    1- خفقان      2- استبداد         3- ستم              4- دوگانگی

8- با توجه به بیت زیر ، معنای دو واژه ی « صانع » و  « حی » به ترتیب کدام است ؟

      اول دفتر به نام ایزد دانا      صانع و پروردگار حیّ توانا

     1- خدای متعال ، دانا             2- صنعت گر ، دانا           3 - سازنده ، بینا                 4- آفریننده ، زنده

9- همه ی واژه های زیر به جز گزینه ی .............. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ، با نگرشی جدید به عرصه ی زبان و فرهنگ ایران زمین وارد شد .   1- مقاومت            2- برادری         3- غیرت                      4- بسیج

10- واژه ی « دیار » جمع چه کلمه ای است ؟            1- دیر               2- دار      3 – دور            4- در

11- کدام گزینه مناسب ترین واژه برای جای خالی است ؟ « ........ بیان حال یک جامعه است . »

       1- زبان               2- تمدن       3- ادبیات      4- فرهنگ

12- همه ی گزینه های زیر جمع محسوب می شوند به جز گزینه ی ........

      1- استان         2- اخلاق       3- معیارها           4- کُتُب

13- در بیت « سر پادشاهان گردن فراز / به درگاه تو بر زمین نیاز » منظور از « تو » کیست ؟

       1- خداوند متعال    2- پیامبر ( ص )   3- رهبر انقلاب                  4- امام زمان ( عج )

14- مفرد کدام گزینه نادرست است ؟   

 1- کُتُب : کتاب            2- مفاهیم : مفهوم                        3 - معارف : معرفت                      4- رُسُل : رسالت

15- دیگری را بر خود ترجیح دادن ، توضیح کدام واژه است ؟ 

      1- کرامت       2- ولایت         3- ایثار             4- رشادت

16- همه ی گزینه های زیر به جز گزینه ی ......... از بنیادی ترین ویژگی های انقلاب اسلامی است که آن را در میان سایر انقلابات جهان ممتاز ساخته است ؟

      1- حضور یکپارچه ی مردم                      2- رهبری بر پایه ی اصل ولایت فقیه

      3- برگزاری نماز های جماعت                     4- خدا محوری و دین باوری

17- همه ی واژه های زیر با پذیرفتن « تشدید » شکل نوشتاری دیگر با معنایی متفاوت و رایج دارند به جز گزینه ی ...

     1- محرم                2- آسمان            3- قوت              4- مرکب

18-  دراین بیت کدام آرایه ی ادبی وجود دارد ؟  عشق با دشوار ورزیدن خوش است / چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است .                   1- تلمیح   2- سجع           3- تضاد                4- تشخیص ( جان بخشی به اشیا )

19- کدام گزینه ، از القاب علی ( ع ) نیست ؟

     1- حیدر                2- اسدالله            3- وصی        4- مصطفی

20- شعر « شه مردان » سروده ی کیست ؟   1- شهریار                       2- اقبال لاهوری                3- سعدی            4- نظامی

21- واژه های کدام گزینه ، به ترتیب تکمیل کننده ی جاهای خالی است ؟

        « چون دانش آموزان در صف ............ علم و دانش اند ......... آن ها را گرامی می داریم .»

     1- مقدم ، مقدّم                    2- مقدم ، مقدم                 3- مقدّم ، مقدم                 4- مقدّم ، مقدّم

22- شاعر در شعر « شه مردان » تابندگی گوهر وجود خویش را از چه می داند ؟

        1- محبت آل علی      2- فراگیری دانش              3- مردانه زیستن                      4- شناختن سرّ اسمای علی

23- « کائنات » به چه معناست ؟

 1- عناصر هستی                       2- همه ی انسان ها            3- موجودات جهان             4- گیاهان

24- مفرد واژه های « رموز » و « اسما» در کدام گزینه آمده است ؟

       1- رمز ، سم          2- مرز ، سم         3- مرز ، اسم        4- رمز ، اسم

25- محمد اقبال ، شاعر پارسی گوی کدام کشور است ؟ 

         1- هندوستان                  2- پاکستان      3- افغانستان           4- ایران

26- شعر « شه مردان » در توصیف شخصیت کیست ؟

        1- پیامبر اکرم ( ص )         2- امام حسین ( ع )           3- حضرت علی ( ع )          4- امام حسن ( ع )

27-  مفرد کلمه ی « رُسُل » در کدام گزینه آمده است ؟   1- رسول        2- رسالت            3- رساله          4- ارسال

28- معنای درست واژه های « التماس ، فضل ، مصادف » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

      1- گریه ، کمک ، نزدیک       2- درخواست ، دانش ، همراه    3- کمک ، نیکی ، برابر    4- خواهش ، بزرگواری ، هم زمان

29- راه پیمایی باشکوه 29 دی ماه با چه روزی هم زمان بود ؟

     1- روز عاشورا                      2- روز تاسوعا                   3- اربعین حسینی                4- روز اول محرّم

30- جمله ی « خانه غلغله شد » یعنی .........

1- در خانه شور و غوغایی به پا شد      2- پر از میهمان شد      3- خانه پر رفت و آمد شد    4- همه به راه افتادند

31- کتاب « جامع التواریخ » اثر کیست ؟

     1- خواجه نظام الملک            2- خواجه رشید الدین فضل الله         3- خواجه نصیر الدین توسی 4- خواجه حافظ شیرازی

32- کدام گزینه « شعار » محسوب نمی شود ؟

      1- جنگ جنگ ، تا پیروزی     2- هیهات منا ذله  3- الله اکبر ، خمینی رهبر     4- خداوند امید ایرانیان است

33- کدام گزینه از لحن های موجود در « شعار » نیست ؟

       1- حماسی           2- تعلیمی           3- کوبنده           4- محکم

34- مهم ترین جزءِ گزاره ............. است .

     1- فعل                  2- شناسه            3- مسند               4- مفعول

35- در کدام گزینه ، زیبایی ادبی « تلمیح » نیست ؟

       1- از خدایی کمک بخواه که آتش را گلستان می کند             2- از خدایی کمک بخواه که دریای نیل را شکافت

       3- از خدایی کمک بخواه که هیچ کاری برایش دشوار نیست      4- از خدایی کمک بخواه که پیامبرش را در شکم ماهی نگه داشت

36- مفرد کدام گزینه غلط آمده است ؟  1- احوال : حال                       2- افکار : فکر       3- آثار : اثر          4- مظاهر : ظهور

37- همیشه دانه ی آخر تسبیح را که می انداخت ، صلوات را ................. ختم می کرد .

      1- کشیده          2- بلند                  3- دراز               4- طولانی

38- کلمات کدام گزینه ها با هم متضاد هستند ؟

      1 – استقلال و وابستگی                     2- محبت و لطف        3- دوام و بقا             4- اصابت و برخورد

39- ................... قسمتی از جمله است که در باره ی آن خبر می دهیم .

     1- مفعول               2- مسند                3- گزاره                4- نهاد

40- معنی کدام واژه نادرست است ؟

      1- مونس : همدم     2- دراز دستی : دشمنی                   3- نانموده : آشکار نشده                  4- عنایت : توجه نمودن

 

[ سه شنبه هفدهم آبان ۱۳۹۰ ] [ 12:11 ] [ رضا ] [ ]

سؤالات تستی فارسی اول ، فصل اول

1-     در جمله ی « پاییز برگ های زرد را فرو ریخت » نهاد کدام است ؟

     1- برگ ها                          2- پاییز                 3- زرد                   4- برگ های زرد

2- مجموعه ای از نشانه های مکتوب زبان را چه می گویند؟         1- نوشتار       2- خط    3- هنر    4- کتاب          

3- این سخن از کیست؟  (( سلمان منا اهل البیت ))       1- حضرت علی (ع)   2- پیامبر اکرم (ص)   3- ابوذر غفاری

        4- سلمان فارسی

4- معنی کدام گزینه نادرست است؟  1- ارزنده: شایسته   2- مظهر : محل ظهور  3- ثمر: نتیجه   4- مورخ: تاریخ

5- املای همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ............. نادرست است.   

     1- مقام دادخاهی   2- جامه ی زیبا   3- تعلیف کتاب         4- پایه گزاری

6- شعر (( جلوه ی روی خدا )) از کدام شاعر معاصر است؟   1-مهدی شجاعی  2- محمد حسین شهریار  3- محمود کیانوش   4- قیصر امین پور

7- دو واژه ی (( جهش و جنبش)) نسبت به هم چه حالتی دارند ؟  1- متضاد   2- هم خانواده    3- مترادف   4- هم ریشه

8- از نظر شهید مطهری بهترین شاهد برای خدماتی که ایرانیان از راه زبان فارسی به اسلام کرده اند کدام اثر است؟ 

1- مثنوی مولانا    2- تماشا گه راز   3- خدمات متقابل اسلام و ایران      4- شاهنامه ی فردوسی

9-(( ظلال)) به معنای .................است.    1- تاریکی   2- سایه ها   3- خواری   4- جهالت

10- با توجه به مصراع (( سرو نباشد به اعتدال محمد)) به کدام ویژگی سرو اشاره شده است؟ 

 1 میانه رو بودن  2- سرسبزی     3- راست قامتی    4 آزادگی

11- کدام لغت به معنای « اسوه » نیست ؟    1- الگو     2- مانند                   3- سرمشق               4- نمونه

12- کدام گزینه یک جمله ی زبانی است ؟     1- آفتاب عمر عبدالله غروب کرد         2- زبانش را به دشنام نمی آلود

     3- تنش چون بید لرزان بود                           4- دندان های ایشان سفید بود

13- کدام واژه نادرست معنی شده است ؟      1- عطوفت : دشمنی                              2- اختیار : انتخاب

     3- جمال : زیبایی       4- اعتدال : تناسب

14- « چشم دوختن » کنایه از .............. است .    1- چشم برداشتن     2- چشم پوشیدن      3- نگاه کردن         4محزون بودن

15- کدام گزینه برای جای خالی زیر مناسب است ؟

    هرگاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم از ................. استفاده می کنیم اما وقتی بخواهیم همان مقصود را زیبا و تأثیر گذارتر بگوییم از ............. بهره می گیریم .     

 1- گفتار- نوشتار 2- زبان ادبیات     3- نوشتار گفتار   4- ادبیات زبان

16- پیامبر اکرم ( ص ) در مورد چه کسانی گذشت و مدارا نداشت ؟ کسانی که ....

    1- با شخص او بد رفتاری می کردند     2- دشنام می دادند     3- در حضور دیگران از کسی بد گویی می کردند   4- به حریم قانون تجاوز می کردند

17- در مصراع « ماه فروماند از جمال محمد ( ص ) » « فروماند » در کدام معنی نیامده است ؟

   1- شگفت زده می شود                      2- حسادت می کند            3- باز می ماند                     4- حیرت می کند

18- عبارت « پاره ی جگر » کنایه از ......... است .   1- عزیز           2- غم و غصّه    3- شادی و تفریح   4- مونس و همراه

19- در کدام گزینه واژه های مترادف به کار نرفته است ؟

    1- امام خمینی مردی افتاده و فروتن بود      2- دیگران ایرانیان را به پیشوایی و مقتدایی پذیرفتند    4- هیچ جای تعجب و شگفتی نیست     4- در تنهایی سیمایی محزون و متفکر داشت

20- معنی واژه ی « کوره راه » ...............است .  1- راه خاکی     2- راه میان بر    3- راه ناشناخته     4- راه طولانی

21- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟   1- میراث گران بها    2- به طرز مرموز     3- حوضه ی علمیّه    4- استقبال با شکوه

22- « لقمه چینی کردن » یعنی ....    1- دزدی کردن     2- قرض گرفتن     3- گدایی کردن    4- به زور چیزی از کسی گرفتن

23- مهم ترین جزء گزاره کدام است ؟   1- فعل                               2- مفعول                3- قید               4- نهاد

24- در حکایت سعدی منظور از « چشمه ی زاینده » کدام است ؟     1- دولت          2- زر و سیم     3- هنر       4- مُلک

25- معنی کدام گزینه نادرست است ؟

      1- رأفت : مهربانی    2- مبهم : مشخص     3- اعتصاب : سرباز زدن                      4- ولا : دوستی

26- در مصراع « دست در دامن مولا زد در » نهاد کدام است ؟     1- دست   2- دامن   3- مولا     4- در

27- کتاب « امام خمینی  (ره ) » از کیست ؟    1- محمد جواد محبت      2- سید جعفر شهیدی     3- امیر حسین فردی     4- شهید مطهری

28- در عبارت (( محبوب ترین شخصیت جهان اسلام به خدا پیوست)) . مقصود از عبارت (( به خداپیوست )) چیست ؟

1- به کمال رسید.      2- از دنیا رفت.       3- مورد عنایت خداوند قرار گرفت.     4- به خدا نزدیک شد.

  29- در کدام گزینه جمله ی ادبی به کار نرفته است؟

1- صبحگاهان خورشید به چهره ی شهر لبخند می زند.

2- پیامبر (ص) چون نسیم نرم و مهربان بودند.

3- بدون داشتن هیچ خاطره ای از پدر, بزرگ شد.

4- برگ درختان سبز در نظر هوشیار , آینه ی راز هاست.

30 معنی کدام گزینه نادرست است ؟   1- طراوت= تازگی    2- فریاد رس= آوازه خوان    3- بی راهه = راه نادرست    4- نغمه= آواز و سرود

31- (( به نحو احسن ))  یعنی ...        1- به بهترین شکل       2- بسیار خوب        3- نیکو کاری    4- کار شایسته

32-  بیت زیر در وصف چه کسی است ؟ آدم ونوح و خلیل و موسی و عیسی             آمده مجموع در ظلال محمد

    1- حضرت آدم ( ع )       2- حضرت موسی ( ع )          3-  حضرت عیسی  ( ع )         4-  حضرت محمّد ( ص )  

33-  « به تفاریق خوردن » در این عبارت به چه معناست ؟     « یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد .»

     1- کلاه برداری کردن                       2- کم کم خوردن                 3 - به تنهایی خوردن         4- دزدی کردن

34- در گروه کلمات زیر ، چند غلط املایی وجود دارد ؟

     اقلّیّت مسلمان اخلاص ایرانیان- مایع افتخار- نظیر بوعلی ادبا و عرفا- معانی لطیف ائم از معماری اختصاص دادن     1- یک                     2- دو       3- سه                   4- چهار

 35- در کدام گزینه مترادف وجود دارد ؟   1- تکمیل و توسعه         2- پیشوایی و مقتدایی    3- فلسفه و عرفان    4- فرهنگ و زبان

36- مفرد کلمه ی « مظاهر » کدام کلمه است ؟    1- ظهر                             2- تظاهر               3- ظاهر   4- مظهر

37- هر جمله از ............ و............تشکیل می شود.     1- نهاد و گزاره      2- فعل و فاعل     3- مفعول و قید     4- نقطه و کلمه

38- « مهر» و « عطوفت » چه نوع کلماتی هستند ؟   1- متضاد  2- مخالف             3- هم خانواده    4- مترادف

39- کدام جمله خبری است  ؟    1- آرزوهایتان چه رنگین است    2- کاش می شد کنار هم باشیم

     3- بچه ها گرم گفت و گو بودند       4- کاش روزی به کام خود برسید

40- جمله ای که درخواست انجام کاری را مطرح می کند ، چه نام دارد ؟    1- خبری   2- امری   3- پرسشی   4- عاطفی

[ سه شنبه هفدهم آبان ۱۳۹۰ ] [ 12:0 ] [ رضا ] [ ]
 

به نام خدا

اوست خدایی که در میان مردم درس نخوانده پیامبری از خودشان مبعوث کرد تا آیاتش را بر آن ها بخواند وآن ها را تزکیه کند وکتاب وحکمت بیاموزد . (سوره مبارکه جمعه ، آیه 2 )

 به نام خداوندی که انسان را با قلم عشق نقاشی نمود و آنگاه که ناقوس خلقت نواخته شد و آدمی رنگ حیات به خود گرفت ، تعلیم و تهذیب را سرلوحه تکامل او قرار داد.
امری که فهم از درک و زبان از وصف تقدسش عاجز است و روح در برابر معنویت و عظمتش خاشع...

سال هاست هنگامیکه طبیعت غرور خود را از دست رفته می بیند ، صدای طبل هایی که از دوردست ها نغمه حرکت را در فضا طنین انداز کرده اند به گوش می رسد.
حرکت به سوی نور
حرکت به سوی ابدیت…
و چه نغمه ای از این دل انگیزتر و باشکوه تر، که درختان را بر آن داشت تا جامه خود را روی سنگفرش های مسیر پر پیچ و خمش پهن کنند و با رهروان طریقتش سرود عشق و دوستی سر دهند.
کاروان می رفت، و آن کس که راهبرشان بود پس از حق “     تنهاتوبودی       ”

خواستم حال که پا بر قله ای کوچک از قلل رفیع معرفت نهاده ام، شکر حق به جای آرم و سپاس دیده از دل طلب کنم،توان آن نداشتم که باز گویم!
خواستم حال  که زبان به بیان احساس خود گشودم،آنرا کالبدی نو ببخشم، نتوانستم!
خواستم بر صفحه ای جاودانه اش سازم، قلم یاریم نکرد!
نتوانستم و نخواهم توانست

که لفظ هیچ گاه معنی را در نخواهد نوردید…
پس درود بر تو ای شمع فروزان بشریت…
درود بر تو اسطوره ی سیمای ابدیت…
تمام زندگی من پس از حق“    تنها تو بودی...   “         

[ شنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ ] [ 23:5 ] [ رضا ] [ ]

کيلومتري شهر مقدس مشهد در يک خانواده اصيل روحاني چشم به جهان مي گشايد. پس از طي دوران طفوليت به مکتبخانه رفته و به فراگيري دروس ابتدايي مي پردازد. در سن دوازده سالگي به حوزه علميه مشهد عزيمت نموده و به تحصيل مقدمات علوم اسلامي اشتغال مي ورزد. در سال 1316 عليرغم مبارزه شديد رضاخان با روحانيت و عليرغم مخالفت دوستان و نزديکان، براي تکميل تحصيلات خود عازم حوزه علميه قم مي شود در حالي که به تازگي موسس گرانقدر آن آيت الله العظمي حاج شيخ عبدالکريم حائري يزدي ديده از جهان فروبسته و رياست حوزه را سه تن از مدرسان بزرگ آن آيات عظام سيد محمد حجت، سيد صدرالدين صدر و سيد محمد تقي خوانساري به عهد گرفته اند.


ادامه مطلب
[ شنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 2:14 ] [ رضا ] [ ]

دانشمندان دانشگاه کلمبیا توانسته‌اند یک پدیده الکتریکی عجیب معروف به اثر هال کوانتومی جزئی، را در صفحات گرافن مشاهده کنند. در این پدیده الکترون‌ها برای ایجاد ذرات جدیدی با بارهای الکتریکی که کسری از بار الکتریکی الکترون‌های منفرد هستند؛ با هم عمل می‌کنند.

دانشمندان در گذشته رفتار جامدات و گازهای دوبعدی را مطالعه کرده‌اند. آنها با پیوند دو نیمه‌رسانای مختلف توانسته‌اند محیطی نزدیک به یک گاز الکترونی دوبعدی ایجاد کنند. موقعی که چنین سیستمی تا دمای کمتر از یک درجه بالای صفر مطلق سرد شود و یک میدان مغناطیسی قوی به آن اعمال شود، اثر هال کوانتومی جزئی را نمایان می‌کند.


از پنج سال پیش که گرافن کشف شده‌بود، تاکنون محققان تلاش کرده‌اند که این اثر را در گرافن مشاهده کنند، ولی موفقیت جزئی کسب کرده‌اند. اکنون محققان دانشگاه کلمبیا متوجه شده‌اند که دخالت در سطحی که گرافن روی آن رسوب می‌کند، مشکل است. بنابراین آنها برای مشاهده این اثر، روش‌های لیتوگرافی نیمه‌رسانا را برای معلق‌کردن صفحات گرافن فوق‌العاده تمیز بین پایه‌های میکروسکوپی بالای سطح تراشه‌های نیمه‌رسانا؛ بکار بردند. هنگامی که آنها این سیستم را تا 6 درجه بالای صفر مطلق سرد کردند و به آن یک میدان مغناطیسی اعمال کردند؛ گرافن مطابق با آنچه تئوری پیش‌بینی می‌کرد، یک اثر هال کوانتومی قوی تولید کرد.

الکترون‌ها در گرافن دریای بسیار نازکی از بارهای الکتریکی تشکیل می‌دهند، هنگامی که میدان مغناطیسی اعمال می‌شود، گرداب‌هایی در سیال الکترونی ایجاد می‌شود. به دلیل اینکه الکترون‌ها دارای بار منفی هستند، این گرداب‌ها بار مثبت دارند و بارشان کسری از بار یک الکترون است. این حامل‌های بار مثبت جذب الکترون‌های باند هدایت شده و شبه‌ذراتی با بارهای جزئی ایجاد می‌کنند.

نتایج این تحقیق در مجله‌ی Nature منتشر شده است.


دنبالک ها: http://sitemason.vanderbilt.edu/news/releases/2009/11/17/new-study-confirms-exotic-electric-properties-of-graphene.99826 ،

[ چهارشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۸ ] [ 23:52 ] [ رضا ] [ ]

راه های ترویج فرهنگ مطالعه داشتن علم و آگاهی به خود و محیط اطراف خویش از ویژگی های مهم انسانی است که او را از سایر موجودات اطراف خویش جدا می کند. تا آنجا که خود را در میان آنها غریبه و بیگانه می یابد. اهمیت این صفت به حدی است که بسیاری از انسان شناسان او را موجودی «جست وجوگر» تعریف کرده اند.

از منظر فلسفی «حقیقت جویی» را با خمیر و سرشت انسان عجین دانسته اند یعنی او را فطرتاً حقیقت جو می دانند. روانشناسان جدید این حس را در نیاز بنیادی تر و عمیق تر «خودشکوفایی» می بینند که انسان با به فعلیت درآوردن استعدادهای بالقوه خود، دامنه هستی و وجود خویش را می گستراند و وسیع تر می کند. ذهن خلاق بشر از زمان های دور همواره در پی این بوده است که پاسخی برای پرسش های خود بیابد، ناشناخته ها را مورد شناسایی قرار دهد و بنیان های زندگی فردی و اجتماعی خود را بر یافته های علمی هموار سازد.

به همین دلیل روحیه پژوهش، مطالعه و کنکاش علمی در زمینه های مختلف با انسان آمیخته بوده و با پیشرفت و تکامل حیات اجتماعی و گسترش علوم و فنون عجین شده است .

شناخت ویژگی ها، توانایی ها، نیازها و علاقه های کودکان و نوجوانان، این وظیفه را متوجه مربیان، والدین، هنرمندان و کتابداران می کند تا بکوشند آنچه در توان دارند در خدمت فراهم کردن شرایط مساعدی قرار دهند که فرایند رشد کودکان و نوجوانان را تسهیل کند. شکی نیست که یکی از مهم ترین این شرایط، ایجاد عادت هایی است که کودک نوجوان را به سمت شناخت و آگاهی هدایت کند. ایجاد عادت به مطالعه، یکی از عادت های پسندیده است. او نیازمند این است که خود را بهتر بشناسد، به قابلیت خود پی ببرد، دایره شناخت خود را از محیط بالا ببرد و با روابط انسانی بهتر آشنا شود. پس تلاش برای ایجاد عادت به مطالعه باید از اولویت های کارگزاران فرهنگی باشد. اما نقطه آغاز مطالعه کجاست؟


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۸ ] [ 23:33 ] [ رضا ] [ ]
 

به نام خدا

ای خدای دگرگون کننده دل ها و دیده ها ،ای تدبیر کننده روز و شب ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر، حال مارا به بهترین حال دگرگون کن . باز عالم و آدم و پوسیدگان خزان و زمستان خندان و شتابان به استقبال بها ر می روند تا اندوه زمستان را به فراموشی سپارند و کابوس غم را در زیر خاک مدفون سازند  و باز گرمای ملایم و فرحبخش روز های آفتابی بهار در باغ و راغ و کشتزار ها به سبزه و گل ها و درختان بشارت میدهد تا از خواب سنگین زمستان بیدار شوند و روح تازه بخود گیرند و آنگاه این نوای جانبخش را ساز بدارند :

دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید
جلوه  ی  گلشن به باغ    همچو نگاران  رسید

سال نومي شود.زمين نفسي دوباره مي كشد.برگ ها به رنگ در مي آيند و گل ها لبخند مي زنند و پرنده هاي خسته بر مي گردند

باید اوج گرفت تا بتوانیم آن چه را که آموخته ایم با دیگران نیز قسمت کنیم ،مثل لحظه ای که باغ در ترنم ترانه شکوفا می شودوغرق در شکوفه می شود .  روزگارتان بها ر  ، لحظه هایتان پر از شکوفه  باد. سال نو مبارک .
[ سه شنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۸ ] [ 23:5 ] [ رضا ] [ ]

اضطراب يكي از شايع ترين اختلالات نوروتيك است كه همه انسان ها در شرايط مختلف آن را تجربه مي كنند و داراي انواع و درجات مختلف است كه يكي از انواع آن اضطراب در زمان امتحان است كه دانش آموزان در زمان ارزيابي در پايان سال تحصيلي دچار آن مي شوند.در تعريف اضطراب امتحان بايد گفت: نوعي مشغوليت ذهني است كه دانش آموز درباره نتيجه امتحان و يا در ارزيابي خود به همراه دارد. اضطراب سازنده نوعي از اضطراب است كه شخص را براي فعاليت درسي و برنامه ريزي منظم تر سوق مي دهد و معمولاً شخص را فعال و توانمند مي سازد تا بتواند نتيجه بهتري از مطالعه خويش به دست آورد.
اضطراب مشكل آفرين نوعي از اضطراب است كه با دلهره و تشويش زياد همراه بوده و با درگيري ذهني و تصوري كه مبني بر موفق نبودن در امتحان است، وسواس مطالعه كردن مثل خواندن بيش از حد، بي توجهي به خواب و غذا همراه مي شود.


نشانه هاي اضطراب سازنده
۱ـ دانش آموز علاوه بر نشان دادن حساسيت مناسب به درس، روند زندگي معمولي خويش را ادامه مي دهد. مثل: خوردن، خوابيدن و حرف زدن با خانواده.

۲ـ دانش آموز هنگام مطالعه نوعي از هيجان مثبت دارد.

۳ـ بيشترين وقت خود را براي خواندن درس صرف مي كند نه همه وقت خويش را.
۴ـ با آرامش و اطمينان بيشتري مطالعه مي كند.
۵ ـ عوامل محيطي تاثير كمتري بر او دارند.
۶ ـ آنچه را كه مطالعه مي كند به راحتي مي تواند در ذهنش نگه دارد و يا به حافظه بسپارد.
 


ادامه مطلب
[ سه شنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۸ ] [ 22:26 ] [ رضا ] [ ]
چقدر در زندگي خود به دنبال اضطراب مي‌گرديد؟ آيا شما هم از آن دسته افرادي هستيد كه كاملاً آگاهانه به پريشاني‌هاي فكري خود دامن مي‌زنيد؟

آيا هميشه نگران اين هستيد كه سر كار خود دير برسيد؟ آنقدر كه بايد خوب به نظر نياييد؟ همسرتان از بودن با شما احساس بي‌حوصلگي كند؟ وضعيت مالي‌تان دچار ركود شود؟ هواپيمايي كه با آن سفر مي‌كنيد دچار سانحه گردد؟ يا هنگام مواجهه با افراد جديد دستپاچه شده و خرابكاري نماييد؟ اگر چنين است با كمال اطمينان به شما مي‌گوييم كه گرفتار اضطراب مزمن هستيد!

طبق تحقيقاتي كه در اين زمينه به عمل آمده، 38 درصد از افراد شخصاً اظهار كرده‌اند كه هر روز با نگراني و اضطراب دست و پنجه نرم مي‌كنند ‌و اين معضل در طول زندگي رهايشان نمي‌كند.

شايد بيشتر اين اضطراب‌ها ريشه در اتفاقات ناخوشايندي دارد كه در گذشته رخ داده و منجر به شكل‌گيري اين نگراني‌هاي مزمن شده است. تنها مسئله خوشايندي كه در اين رابطه مي‌توان ذكر كرد اين است كه 85 درصد از مسائلي كه شما بابت آنها نگران هستيد در نهايت نتايج مثبتي در بر خواهد داشت و هيچ‌وقت واقعاً چنين اتفاقات بدي رخ نمي‌دهد.

اگر شما هم دائماً به‌خاطر همه چيز، از مسائل جزئي گرفته تا مسائل مهم نگران هستيد، بهتر است خودتان را جزو افرادي كه ذكر شد قلمداد كنيد. اگر اينطور است حتماً مي‌دانيد كه گذشت زمان هيچ تاثيري در كاهش اضطراب ندارد يا به عبارت ديگر شما عادت كرده‌ايد كه هميشه منتظر وقوع اتفاقات ناخوشايند باشيد و پيشاپيش براي آنها مضطرب شويد.

اما چگونه اين احساس را تشخيص دهيم؟
براي درمان اضطراب مزمن، ابتدا بايد به ريشه‌يابي علل ايجاد آن بپردازيد. به خودتان و آنچه كه در درون‌تان نگراني ايجاد مي‌كند فكر كنيد.
ادامه مطلب
[ شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۸ ] [ 21:39 ] [ رضا ] [ ]
موفقيت، موفقيت مي آورد و متاسفانه حسادت!
طي صعود شما از نردبان ترقي در شرکت یا اداره و محل کار، مطمئناً دوستان بسيار و تعدادي هم دشمن پيدا خواهيد کرد. اين دشمنان، که هميشه با آنها برخورد خواهيد داشت، هميشه سعي بر اين خواهند داشت تا شما، کارها و دستاوردهايتان را پايين آورده و تحقير کنند.. اين دشمنان، يا اصطلاح مهربانانه تر آن، همکاران حسود، اگر به حال خود رها شوند، ممکن است مانعي بر سر راه پيشرفت شما شوند و يا تله هايي براي در دام افتادن شما ترتيب دهند.


مشخص ترين همکاران حسود به راحتي قابل شناسايي هستند، از آنجا که در هر تلاشي که مي کنيد، به رقابت با شما برمي خيزند. زيرک ترين اين دشمنان معمولاً پي فرصت مناسبي براي تحقير شما به خاطر شکست ها و اشتباهاتتان هستند.


من که خود با انواع مختلفي از اين دشمنان در رده هاي مختلف شرکت برخورد داشته ام، در اين مقاله مي خواهم شما را با دو روش اصلي در برخورد با اين افراد آشنا کنم: (1) خنثي کردن حسادت آنها، و (2) تلافي کردن کارهايشان.(1) خنثي کردن حسادت دشمنان

آيا رفتار شما شايسته ي سرزنش و عيب جويي است؟ آيا کاري کرده ايد که باعث شعله ور شدن هر چه بيشتر حسادت آنها شده است؟ آيا ديگران را تحقير مي کنيد و موفقيت هاي خودتان را به رخ مي کشيد؟


اينها سوالاتي است که بايد از خودتان بپرسيد، چون قصد نداريد که خودتان اسباب تنفر ديگران را فراهم کنيد. اگر متوجه شديد که خودتان رفتارها و برخوردهايي ناشايست و منفي داشته ايد، بايد هر چه سريعتر آنها را تغيير دهيد. در واقع، تا مي توانيد صميمي و فروتن باشيد و ارزش ديگران را بالا ببريد. با تقسيم موفقيت هايتان با همکارانتان، اعتماد به نفس آنها را بالا ببريد و به آنها نيز درس موفقيت بدهيد. www.zibaweb.com

اگر در گذشته بيش از حد متکبر و مغرور بوده ايد، خود را تغيير دهيد و سعي کنيد با دشمنانتان صلح برقرار کنيد. به خاطر کار، اعتبار، و سلامت روانيتان، بايد تا مي توانيد از هرگونه مجادله يا احساس بد و منفي دوري کنيد. اگر اينکار را به خاطر ترس از عکس العمل دشمنانتان انجام دهيد، مطمئن باشيد که آنها متوجه اين مسئله خواهند شد. پس بايد اين تغيير از ته قلب و مخلصانه باشد.

جلب احترام همکاران
آيا تا به حال سعي مي کرديد که خود را نفر اول و از همه کس بالاتر نشان دهيد؟ بدانيد که هيچوقت براي جبران اشتباهات گذشته دير نيست. سعي کنيد از اين به بعد، همکاران و ساير افراد گروه را مقدم بر خود بدانيد. مطمئن باشيد اگر بتوانيد حمايت، پشتيباني و احترام اطرافيان خود را جلب کنيد، با نيروي بيشتري مي توانيد در برابر کارشکنان مقاومت کنيد. اگر فرد حسود را از سايرين جدا کنيد، ممکن است آتش حسادت او نيز کم کم فروکش کند..

بر حسادت آنها پيشدستي کنيد
اگر بتوانيد همکار ناراضي و ناخشنود خود را زود شناسايي کنيد، خواهيد توانست بر حسادت او پيشدستي کنيد. هرجا که لازم باشد امتياز بدهيد. فروتن باشيد، اما نه به آن اندازه که شايستگي هايتان ناشناخته بماند. نکته اينجاست که بايد قبل از شعله ور شدن آن حس حسادت، از آن جلوگيري کنيد.

همکارانتان را به خاطر موفقيت هايشان تشويق کنيد. سعي کنيد خودتان حسود نباشيد، چون اين نوع احساسات خيلي زود برملا مي شوند. اگر در خودتان نيز حس حسادت و رفتارها و عملکردهاي منفي مشاهده مي کنيد، بايد انتظار برخورد مشابه نيز از ديگران داشته باشيد.(2) تلافي کارهاي حسودان

اگر نتوانستيد حسادت همکارانتان را خنثي کنيد، بايد براي حفظ اعتبار و شهرت خود در محل کار، واکنش نشان دهيد. بايد هرطور شده تلاشهاي همکارن حسود خود را براي بي اعتبار کردن خود نابود کنيد.


اگر عملياتي افترا آميز و بدگويانه برعليه شما از جانب يکي از همکاران حسود آغاز شد، وظيفه ي شما اين است که کاري کنيد تا خلاف آن حرف ها ثابت شود. سعي نکنيد شما نيز کاري مشابه با او انجام دهيد، چون اين فقط شدت توهين هاي او را افزايش خواهد داد. هميشه سعي کنيد لبخند زده و سرحال نشان دهيد (اما نه بيش از حد)، سخت کار کنيد، و سعي کنيد از هرگونه غيبت و بدگويي از طرف مقابل نزد سايرين اجتناب کنيد و تاکتيک هاي زير را به کار گيريد.

بين افراد رده بالاي شرکت، حامي پيدا کنيد.
يکي از اولين کارهايي که براي دفاع از خودتان بايد انجام دهيد، اين است که به دنبال حامي و پشتيبان باشيد. با تجربه ي من، هرچه اين حاميان را از افراد رده بالاتر محل کارتان انتخاب کنيد، موفقيت آميزتر خواهد بود. چون اگر پاي يکي از مديران رده بالا هم در ميان باشد، دشمنان تمايل کمتري به در افتادن با شما پيدا خواهند کرد.

به هيچ وجه سعي نکنيد خود را ضعيف و شکننده نشان دهيد. خيلي راحت پشت درهاي بسته با او بنشينيد و مشکلاتتان را با او درمان بگذاريد، و او را از همه ي ماجرا بااطلاع کنيد.

از همه تخلفات آگاه باشيد.
کليه مواجهات و مباحثات خود را با فرد حسود در خاطر خود نگاه داريد، و سعي کنيد از آن واقعه مدرک جمع کنيد. حرفه اي عمل کنيد. اگر او زشت و ناشايست رفتار کرد، شما مثل او رفتار نکنيد. ممکن است او نيز وقايع را ثبت و ضبط کند. اگر يک ايميل تند و زننده دريافت کرديد، آن را نگاه داشته و به هيچ وجه پاسخ ندهيد. اطمينان حاصل کنيد که هيج يک از حرفهايتان را به صورت نوشته نداشته باشد. اگر لازم مي بينيد که آن توهين ها و حرف هاي زشت را پاسخ دهيد، آن را به صورت شفاهي انجام دهيد.www.zibaweb.com

به آنها فرصت دهيد تا از ادعاي خود صرفنظر کنند.
نبايد دشمنان خود را به حالت دفاعي، تهديد شده و بيچاره ببريد. به خاطر داشته باشيد: شما مي خواهيد اين مجادله را به پايان برسانيد، پس به آنها فرصت تغيير عقيده و برگشتن از ادعاي خود را بدهيد. براي نگاهداشتن رابطه تان، گهگاه به او امتياز بدهيد. مثلاً اگر دشمنتان معمولاً خوش برخورد است، به آن رفتار اعتماد کنيد، اما نه کورکورانه. ممکن است او به طريقي بخواهد عذر خواهي کند، بدون اينکه غرورش جريحه دار شود. اما هيچوقت شما با شديدتر کردن آزار و اذيتتان، ن را قرباني نکنيد، بخشنده و رئوف باشيد.

بهترين نتيجه را بگيريد!
برخورد با همکاران حسود موقعيت دشواري است که همه از آن فراري هستند. اما شما مي توانيد با فرونشاندن حسادت آنها قبل از اينکه مشکل ساز شود، همه چيز را به خوبي برطرف کنيد. اما اگر با اين روش راه به جايي نبرديد، بايد درصدد تلافي برآييد، شايد از اين طريق پي به اشتباه خود ببرند. در هر حال بايد هوشيار باشيد و حرفه اي عمل کنيد، تا بهترين نتيجه را بگيريد

[ شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۸ ] [ 21:35 ] [ رضا ] [ ]

امروزه ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه ناگزيرازارتباط وبرخورد با ديگران هستيم آنچه مسلم است كه هيچ كس قادر  نيست بدون كمك ومساعدت وارتباط با ديگران ، نيازهاي معمولي خود را برطرف سازد .حال سئوالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه چگونه بايد با ديگران ارتباط برقرار كنيم وجهت افزايش اين ارتباط چه كارهايي بايد انجام دهيم يا اينكه چه كارهايي نبايد انجام دهيم.

در معاشرت بايد با روي گشاده ونرمي ومهرباني با همه رفتار نمود وتند خويي با هركس كه باشد بد است .اگر خود را در سطح ديگران قرار دهيم واز زبان آنها براي انتقال نقطه نظرهاي خود استفاده كنيم ،اغلب به نتيجه دلخواه مي رسيم وبا ديگران در سطح خود آنها ظاهر شدن همان برقراري ارتباط موثرمي باشد .بعضي ها گمان مي كند كه ارتباط فقط شامل حرف زدن ،نوشتن ويا بحث كردن است ، اينها از عناصر مهم ارتباطي هستند ولي در واقع ارتباط را رفتاري مي گوييم كه پيامي در خود دارد كه توسط طرف مقابل ما درك مي شود، خواه شفاهي باشد يا غير شفاهي ،آگاهانه يا ناآگاهانه ، عمدي و…. ولي اگر ادراك شود ،جنبه پيام ارتباطي پيدامي كندوهمين عدم درك پيام رابطه رامختل،معشوق ونارسامي سازد. ارتباطات عامل ومنشا بسياري از شاديها وغصه ها و رنجها زندگي است ، زندگي شاد ، زندگي سرشار از دوستي است . روشن است كه با افراد متفاوت ، رفتارهاي متفاوتي خواهيم داشت تاكيد بر خصوصيات مشترك ارتباط را موثر مي كند ، ما انسانها با يكديگر مشتركات فراوان داريم ،با كمي تمرين مي توان خود را همراه ديگران بيابيم و با آنها دوست وهم راي شويم.


ادامه مطلب
[ شنبه هشتم اسفند ۱۳۸۸ ] [ 20:48 ] [ رضا ] [ ]
آيا تا به حال فكر كرده ايد- با استناد به آمارهاي ارايه شده- چرا ما خيلي كم مطالعه مي كنيم؟! جواب اين سوال خيلي ساده است: چون از مطالعه كردن لذت نمي بريم. بايد اين واقعيت تلخ را پذيرفت كه ما هنوز «لذت مطالعه» را كشف نكرده ايم، به همين خاطر هنگام مطالعه كردن به جاي احساس لذت و نشاط، دچار ملال و كسالت مي شويم و به دنبال بهانه اي مي گرديم تا بلافاصله كتاب را زمين بگذاريم و به دنبال كاري ديگر برويم.
    از آنجا كه اولين ملاقات رسمي ما با كتاب در دبستان اتفاق مي افتد، و اين ملاقات، ملاقاتي كاملارسمي، ناگزير و تكليفي است، اين ديدار ناخواسته به جاي «وصل» به «فصل» مي انجامد! شايد «مطالعه گريزي» ما نيز در همين امر ريشه دارد. يعني از ابتدا سعي نكرده ايم اولين ديدار با كتاب را به ديداري دوست داشتني، شيرين و خاطره انگيز تبديل كنيم تا اين ديدار به پيوندي استوار ميان ما و كتاب تبديل شود و عادت مطالعه را در ما «ملكه» كند، و چون كجروي از خشت اول آغاز شود، اين بنيان معيوب تا «ثريا» ادامه پيدا مي كند!
    و اما كارشناسان بر اين باورند: براي آن كه اولين ديدار ما با «كتاب» به ديداري عاشقانه و ماندگار تبديل شود، بايد «مطالعه» را از منزل «لذت» آغاز كنيم- بخصوص براي كودكان و نوجوانان- آري، در نمودار سير تكويني مطالعه، اولين منزل «كسب لذت» است. يعني معمولااولين قرار ملاقات غيررسمي و خودخواسته ما با كتاب در خلوت گاه «لذت» است و به منظور پر كردن اوقات فراغت.

ادامه مطلب
[ شنبه هشتم اسفند ۱۳۸۸ ] [ 20:42 ] [ رضا ] [ ]

باورهای نادرست در مورد بلوغ دختران و پسران

آسيب‌شناسي دوره بلوغ   بحران ‌در دوران‌ سركشي‌

بلوغ در لغت معني رسيدگي و پختگي است و مشخصه دوراني از زندگي محسوب مي‌شود كه فرد از دنياي كودكي فاصله مي‌گيرد و در مسير تكامل جسمي و روحي قدم برمي‌دارد. اهميت اين دوره كوتاه، اما سرنوشت‌ساز در زندگي فردي و اجتماعي انسان به قدري است كه تحقيق و بررسي درباره آن به گواهي تاريخ مكتوب به اعصار گذشته حيات بشر بازمي‌گردد. متفكراني نظير ارسطو در اين باره به تفصيل سخن گفته‌اند و طي دوره‌هاي بعدي اطلاعاتي در حوزه‌هاي مختلف به آن افزوده شد تا اين‌كه استانلي ‌هال در دهه پاياني قرن 19 پديده بلوغ را وارد حيطه روان‌شناسي كرد و پدر روان‌شناسي بلوغ نام گرفت.
در دنياي امروز ، بهداشت بلوغ و مناسبات اجتماعي و رفتاري آن به يكي از شاخصه‌هاي مهم براي سنجش ميزان رشديافتگي جوامع تبديل شده و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و قوانين عالي براي آن به تصويب رسيده است. در اين باره كنفرانس بين‌المللي جمعيت و توسعه كه ‌سال 1994 در قاهره برپا شد، براي مسائل بلوغ نقطه عطفي محسوب مي‌‌شود؛ چرا كه آن را به صورت جدي بخشي مستقل از بهداشت جامعه محسوب كرد و بر اهميت آن تاكيد ورزيد. اتفاقي كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نظير ايران نيفتاده است و بايد پذيرفت مسائل و مناسبات بلوغ در جامعه ما در بسياري از حوزه‌ها تا رسيدن به جايگاه آرماني فاصله‌اي طولاني و پرفراز و نشيب را در پيش دارد
.
در اين نوشتار به مهم‌ترين مسائل بلوغ، آسيب‌شناسي اين دوره از زندگي و برخي مناسبات و تلقي‌هاي نادرست درباره آن پرداخته‌ايم.
ناآگاهي مهم‌ترين ضعف بهداشت بلوغ در جامعه ماست كه به‌تنهايي عمق فاجعه را مشخص مي‌كند. اين ناآگاهي نه تنها نوجوانان بلكه در بسياري حوزه‌ها بزرگسالان جامعه را هم در برمي‌گيرد و از اين طريق به منشأ ناشناخته براي توليد آسيب‌هاي دامنه‌دار اجتماعي تبديل مي‌شود. فرهنگ عرفي ما در يك نگاه كلي بلوغ را با احتياط شديد و به صورت خاموش برگزار مي‌كند و متاسفانه در برخي شوون قومي آن را پديده‌اي مزموم يا خجالت‌آور مي‌شناسند. دامنه ناآگاهي درباره بلوغ براي پسران گسترده‌تر است و از اين‌رو بزه جنسي و رفتاري در ميان مردان جامعه ما فراواني بيشتري دارد و دنباله آسيب‌هاي دوره بلوغ كه به صورت عقده‌هاي مزمن رواني، تلقيات نادرست و تمايل به فرهنگ منحط جنسي آشكار مي‌شود تا سنين پيش از ازدواج و حتي چندين سال پس از آن ادامه مي‌يابد و بحران مي‌آفريند. تحقيقات تطبيقي نشان مي‌دهد حداقل 20 درصد نوجوانان جامعه از تغييرات جسمي و روحي بلوغ به نگراني جدي دچار مي‌شوند.


ادامه مطلب
[ جمعه سی ام بهمن ۱۳۸۸ ] [ 18:9 ] [ رضا ] [ ]

تمامی افراد موفق جهان؛ به نوعی در رفتار با هم مشترک هستند. شما گاهی فکر می‌کنید که مثلا اخلاق این شخص چقدر شبیه خودم و یا فلان شخص است.

لطفا سر فرصت کافی و با دقت ؛ نکا ت ذیل را بخوانید و در مقایسه با خودتان ؛ به هر موضوع یک امتیاز دهید:

۱- بخداوند ایمان دارند و معتقدند که ایمان مبنای همه اعجازهاست و پادزهر شکست و در همه حال شاکر خداوند هستند.

۲- دارای اهداف مشخص هستند.

۳- همیشه در پی فرصت های مناسب هستند.

۴- دارای روحیه مداومت و پشتکار هستند.

۵- در اثر بروز مشکلات متوقف نمیشوند.

۶- با متخصص مشورت مینمایند.

۷- تسلیم مشکلات نمیشوند و سخت کوش هستند.

۸- در مقابل جواب نه ، تسلیم نمی شوند.

۹- از غیر ممکن حرف نمی زنند.


ادامه مطلب
[ جمعه یازدهم دی ۱۳۸۸ ] [ 1:37 ] [ رضا ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

اگر به خانه ي من آمدي
براي من اي مهربان چراغ بياور
و يك دريچه كه از آن به ازدحام كوچه ي خوشبخت بنگرم
امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
فال حافظ